Beroep psychologieassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Sociaal / Realistisch
 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen
 • Psychologie
 • Psychologische interventies
 • Psychologische concepten
 • Evaluatie van psychologische prestaties
 • Psychologische diagnostiek
 • Psychiatrie
 • Therapie in de gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Psychologisch onderzoek uitvoeren
 • Psychologen assisteren
 • Psychologische beoordeling uitvoeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Werken met patronen van psychologisch gedrag
 • Risico’s van gebruikers van gezondheidszorg beoordelen
 • Strategieën voor psychologische interventies toepassen
 • Beslissen over de psychotherapeutische aanpak
 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

Optionele kennis en vaardigheden

consultatie meeleven met gebruikers van gezondheidszorg advies over psychologische gezondheidsbehandelingen geven cognitieve psychologie eerste hulp bieden neuropsychologische testen uitvoeren psychologische gezondheidsdiagnoses stellen gezondheidspsychologie psychologische gezondheidsmaatregelen evalueren klinisch-psychologische begeleiding bieden klinische verslagen klinisch-psychologische beoordeling maken deskundig klinisch-psychologisch advies geven psychologisch gezondheidsadvies geven ehbo klinisch-psychologische steun bieden in crisissituaties klinische psychologische behandelingen toepassen menselijke psychologische ontwikkeling theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie klinische psychologische maatregelen evalueren klanten begeleiden klinische psychologische behandeling psychologische gezondheidsanalyses bieden ontwikkelingspsychologie pediatrische psychologie psychologische aspecten van ziekte analyseren psychologische testen interpreteren psychologische gezondheidsconcepten bieden

Loopbaanperspectief

Het beroep psychologieassistent behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld