Beroep psychologieassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Sociaal / Realistisch
 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Psychologische concepten
 • Therapie in de gezondheidszorg
 • Psychologische interventies
 • Psychologie
 • Evaluatie van psychologische prestaties
 • Diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen
 • Psychologische diagnostiek
 • Psychiatrie

Vaardigheden

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Strategieën voor psychologische interventies toepassen
 • Psychologische beoordeling uitvoeren
 • Psychologen assisteren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Beslissen over de psychotherapeutische aanpak
 • Risico’s van gebruikers van gezondheidszorg beoordelen
 • Werken met patronen van psychologisch gedrag
 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Psychologisch onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

klinische verslagen klanten begeleiden pediatrische psychologie psychologische gezondheidsanalyses bieden deskundig klinisch-psychologisch advies geven klinisch-psychologische steun bieden in crisissituaties psychologische testen interpreteren advies over psychologische gezondheidsbehandelingen geven eerste hulp bieden ontwikkelingspsychologie klinische psychologische behandelingen toepassen psychologische aspecten van ziekte analyseren gezondheidspsychologie menselijke psychologische ontwikkeling meeleven met gebruikers van gezondheidszorg ehbo klinische psychologische behandeling theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie neuropsychologische testen uitvoeren cognitieve psychologie klinisch-psychologische beoordeling maken consultatie psychologisch gezondheidsadvies geven klinische psychologische maatregelen evalueren psychologische gezondheidsconcepten bieden psychologische gezondheidsmaatregelen evalueren klinisch-psychologische begeleiding bieden psychologische gezondheidsdiagnoses stellen