Beroep promovendus techniek, transport, logistiek

Een promovendus techniek, transport, logistiek houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau. Hij of zij is erkend als iemand die toezicht heeft op een promotie tot de academische graad van doctor. Hiertoe schrijft een promovendus techniek, transport, logistiek een proefschrift dat publiekelijk verdedigd dient te worden. Hiermee ontwikkelt hij of zij zich tot een deskundige op zijn of haar onderzoeksgebied. Een promovendus techniek, transport, logistiek wordt begeleid door een promotor. Deze promotor ziet toe op het niveau en de wetenschappelijke waarde van het onderzoek. Een promovendus techniek, transport, logistiek voert daarnaast onderwijstaken uit en begeleidt het onderzoekondersteunend personeel en/of studenten die meewerken aan het onderzoek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Taken promovendus techniek, transport, logistiek

 • Het doen van een onderzoeksvoorstel.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Verslag uitbrengen over de vorderingen aan de promotor.
 • Onderzoeksresultaten verwerken in een proefschrift.
 • Het verdedigen van het proefschrift voor een promotiecommissie.
 • Bevindingen verwerken in wetenschappelijke artikelen.
 • Het verrichten van onderwijstaken.
 • Begeleiden van studenten en andere onderzoekondersteunende medewerkers.

Gerelateerde beroepen promovendi

 • Promovendus agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Promovendus economie, bedrijfseconomie
 • Promovendus journalistiek, media, communicatie
 • Promovendus juridische, bestuurlijke vakken
 • Promovendus letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Promovendus maatschappelijk werk
 • Promovendus medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Promovendus natuurwetenschappen en biologie
 • Promovendus overige vakgebieden
 • Promovendus psychologie, pedagogiek
 • Promovendus vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Promovendus wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie