Beroep projectmanager verhuizingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Projectmanager verhuizingen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Financieringsmiddelen identificeren

  Ramen van de administratie- en communicatiekosten, de vergoedingen van de kunstenaar overeenkomstig de bestaande toepasselijke overeenkomsten, de huur- en productiekosten.

 • Vereisten voor het verplaatsen van goederen analyseren

  Analyseren van de te verhuizen goederen en hun verhuizingsbehoeften. Controle van de vereisten en voorbereiding van maatregelen om een adequaat goederenvervoer te waarborgen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Vergunningen verkrijgen voor het gebruik van openbare ruimten

  Contact opnemen met gemeente om vergunningen te verkrijgen voor het gebruik van de openbare ruimte voor verschillende doeleinden.

 • Contacten onderhouden tussen de klant en verschillende vervoersdiensten

  Dienen als tussenpersoon tussen de klant en verschillende transportdiensten.

 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven

  Relaties aangaan met vervoersbedrijven om te onderhandelen over gunstige overeenkomsten voor het transport van goederen en dieren.

 • Communicatiemiddelen gebruiken

  Communicatieapparatuur gebruiken om met klanten, collega’s en anderen te communiceren.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • Klanten advies geven over verhuisdiensten

  Klanten informatie verstrekken met betrekking tot verhuisdiensten. Klanten adviseren over diensten, modaliteiten, herplaatsingsmogelijkheden en aspecten die in aanmerking moeten worden genomen bij de planning van een verhuizing.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op het uitladen van vracht toezicht houden op het inladen van vracht rekening houden met beperkingen bij zeevervoer transportvoertuigen voor dieren tijdskritische besluiten nemen regelgeving inzake dierenvervoer vervoer van dieren beheren middelen voor laadactiviteiten voorbereiden verzenddocumenten afhandelen voortdurende verbetering van teams aanmoedigen leaseprocessen verzekeren dat de inhoud van zendingen overeenkomt met de zendingsdocumentatie zendingen op tijd voorbereiden gevaren met betrekking tot het laden van gevaarlijke goederen filosofieën over voortdurende verbetering

Loopbaanperspectief

Het beroep projectmanager verhuizingen behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB