Beroep projectleider bouw

Een projectleider bouw is verantwoordelijk voor de alledaagse leiding van bouwprojecten. Hij of zij stemt met de opdrachtgever af over de inhoud en de doelstelling van het bouwproject en over de randvoorwaarden zoals het tijdsbestek, de beschikbare middelen en het budget. Een projectleider bouw heeft hierin tevens een adviserende rol. De inhoud van het project en de gemaakte afspraken worden door een projectleider bouw vastgelegd in een projectplan. Taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld en de projectleider bouw zorgt voor de organisatie van benodigde menskracht en materialen. Vervolgens ziet hij of zij tijdens de uitvoering van het project toe op de activiteiten, de voortgang, kosten en bijvoorbeeld de naleving van geldende regels en voorschriften

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Taken projectleider bouw

 • Afspraken maken en adviseren over inhoud, doelstellingen en randvoorwaarden van een bouwproject.
 • Opstellen van een projectplan.
 • Taken en verantwoordelijkheden verdelen, projectleden informeren en motiveren.
 • Organiseren van benodigde menskracht en materialen.
 • Leiding hebben over de dagelijkse gang van zaken.
 • Toezien op de naleving van regels en voorschriften.
 • Het signaleren, oplossen en doorspelen van problemen.
 • Bewaken van de voortgang en de kosten van het project.
 • Contact onderhouden met leveranciers en andere betrokkenen en rapporteren aan opdrachtgever.

Gerelateerde beroepen bouw

 • Bouwkundig architect
 • Bouwvakhulpkracht
 • Bouwvakker prefab huizen
 • Constructeur
 • Hekkenzetter
 • Huisbouwer
 • IJzerwerker
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht
 • Isolatiemonteur
 • Kitter
 • Kostendeskundige bouwprojecten
 • Manager/directeur bouwbedrijf
 • Metselaar
 • Metselaar blokken
 • Metselaar constructieblokken
 • Onderhoudsmonteur gebouwen
 • Projectleider civiele techniek
 • Sloper gebouwen
 • Stedenbouwkundige
 • Uitvoerder bouw
 • Voeger
 • Voorman in de bouw
 • Werkvoorbereider bouw
 • Zandstraler glasversieringen

Kennis

 • Bouwuitrusting met betrekking tot bouwmaterialen
 • Bouwsector
 • Civiele techniek
 • Regelgeving inzake bouwproducten
 • Bouwmaterialensector
 • Begrotingsbeginselen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Kostenbeheer
 • Projectbeheer

Vaardigheden

 • Werken in een bouwteam
 • Technische voorschriften interpreteren
 • Bouw van huizen plannen
 • Naleving van bouwvoorschriften controleren
 • Bouwmaterialen identificeren op basis van blauwdrukken
 • Benodigde bouwmaterialen berekenen
 • Behoeften van klanten identificeren
 • Advies geven over bouwmaterialen
 • Veiligheidsbeheer toepassen
 • Toezicht houden op bouwprojecten
 • Bouwprojecten toetsen
 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen
 • Bouwdocumenten voorbereiden
 • Contracten beheren
 • Communiceren met bouwvakkers

Optionele kennis en vaardigheden

milieuwetgeving technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren prestaties van aannemers controleren bouwmaterialen bestellen deelnemen aan overheidsaanbestedingen kernenergie communiceren met klanten gevolgen voor het milieu beheersen bouwvereisten van klanten in een bouwkundig ontwerp integreren bouwarchieven beheren ingebruikstelling van een project maatschappelijk verantwoord ondernemen aanbestedingsprocedures uitvoeren aannemers controleren principes voor bouwconstructie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving nadenken over beperkingen bij bouwontwerpen energiecentrales ontwerpen bescherming tegen straling bouwmethoden volledige kwaliteitscontrole naleving van parameters in bouwprojecten volgen contractenrecht vergunningen voor bouwplannen controleren energie-efficiëntie veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

Functietitels

 • Projectleider ziekenhuisbrede projecten
 • Projectmanager industrie
 • Projectmedewerker najk 24-32 uur (m/v)
 • Projectleider stagemarkt
 • Projectleider informatiediensten
 • Projectleider mbo portal
 • Projectleider
 • Projectleider services en onderhoud
 • Projectleider