Beroep projectleider bouw

Projectleider in de bouw zijn verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van de bouwprojecten. Zij leveren expertise in de ontwerpfase van bouwprojecten door een juiste inschatting van de kosten en de functionele implicaties mogelijk te maken. Zij nemen deel aan aanbestedingsprocessen voor bouwprojecten en overleggen met onderaannemers om de verschillende fasen van het bouwproces van begin tot eind te coördineren. Zij streven ernaar de waarde van de projecten te verhogen, zowel door het verbeteren van de efficiëntie als door het creëren van waarde voor klanten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Projectleider bouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken projectleider bouw

 • Afspraken maken en adviseren over inhoud, doelstellingen en randvoorwaarden van een bouwproject.
 • Opstellen van een projectplan.
 • Taken en verantwoordelijkheden verdelen, projectleden informeren en motiveren.
 • Organiseren van benodigde menskracht en materialen.
 • Leiding hebben over de dagelijkse gang van zaken.
 • Toezien op de naleving van regels en voorschriften.
 • Het signaleren, oplossen en doorspelen van problemen.
 • Bewaken van de voortgang en de kosten van het project.
 • Contact onderhouden met leveranciers en andere betrokkenen en rapporteren aan opdrachtgever.

Gerelateerde beroepen bouw

 • Aannemer woningbouw
 • Bouwkundig architect
 • Bouwvakhulpkracht
 • Bouwvakker prefab huizen
 • Constructeur
 • Hekkenzetter
 • IJzerwerker
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht
 • Isolatiemonteur
 • Kitter
 • Kostendeskundige bouwprojecten
 • Manager/directeur bouwbedrijf
 • Metselaar
 • Metselaar blokken
 • Metselaar constructieblokken
 • Onderhoudsmonteur gebouwen
 • Opzichter metselwerk
 • Projectleider civiele techniek
 • Sloper gebouwen
 • Stedenbouwkundige
 • Uitvoerder bouw
 • Voeger
 • Voorman in de bouw
 • Werkvoorbereider bouw
 • Zandstraler glasversieringen

Kennis

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Bouwsector

  De producten, merken en leveranciers die actief zijn in de bouwsector.

 • Bouwuitrusting met betrekking tot bouwmaterialen

  Uitrusting die nodig is voor de behandeling van bouwmaterialen in alle fasen van de bouw, van de funderingswerken tot de buiten- en binnenafwerking.

 • Regelgeving inzake bouwproducten

  De voorschriften inzake kwaliteitsnormen voor bouwproducten die in de hele Europese Unie worden toegepast.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Bouwmaterialensector

  Leveranciers, merken en soorten producten en goederen beschikbaar op de markt van de bouwmaterialen.

Vaardigheden

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

 • Communiceren met bouwvakkers

  Informatie uitwisselen met bouwvakkers of toezichthouders om te zorgen voor een soepel verkoop van het bouwproject. Updates over de voortgang en eventuele obstakels verkrijgen en de bouwvakkers informeren over wijzigingen in de planning of procedures.

 • Bouw van huizen plannen

  Blauwdrukken opstellen voor de bouw van huizen en andere soorten gebouwen. Berekenen en schatten van de benodigde materialen en de activiteiten coördineren en begeleiden van de medewerkers die de verschillende bouwtechnieken voor het bouwproces uitvoeren.

 • Bouwdocumenten voorbereiden

  Documenten betreffende de planning en uitvoering van bouw- of renovatieprojecten, met inbegrip van informatie over beveiligingssystemen en boekhoudkundige documentatie, opstellen, bijwerken en archiveren.

 • Toezicht houden op bouwprojecten

  Ervoor zorgen dat het bouwproject uitgevoerd wordt in overeenstemming met de bouwvergunning, de uitvoeringsplannen, de prestatie- en ontwerpspecificaties en de relevante voorschriften.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Benodigde bouwmaterialen berekenen

  Meet ter plaatse en maak een raming van de hoeveelheid materiaal die nodig is voor het bouw- of restauratieproject.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Bouwmaterialen identificeren op basis van blauwdrukken

  Identificeren van de materialen die zijn gedefinieerd door de tekeningen en plannen van het te bouwen gebouw.

 • Naleving van bouwvoorschriften controleren

  Bepalen of een constructie in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Bouwprojecten toetsen

  De documenten en aanvragen voor bouwprojecten controleren, noodzakelijke wijzigingen met de aannemers bespreken en de documenten zo nodig doorsturen naar de bouwautoriteiten. Elke afwijking van de oorspronkelijke plannen documenteren en de autoriteiten daarvan in kennis te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen deelnemen aan overheidsaanbestedingen gevolgen voor het milieu beheersen principes voor bouwconstructie bouwvereisten van klanten in een bouwkundig ontwerp integreren maatschappelijk verantwoord ondernemen volledige kwaliteitscontrole energiecentrales ontwerpen vergunningen voor bouwplannen controleren technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren bouwmaterialen bestellen aanbestedingsprocedures uitvoeren communiceren met klanten milieuwetgeving zorgen voor naleving van de milieuwetgeving kernenergie ingebruikstelling van een project nadenken over beperkingen bij bouwontwerpen bescherming tegen straling bouwarchieven beheren naleving van parameters in bouwprojecten volgen energie-efficiëntie contractenrecht veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen aannemers controleren prestaties van aannemers controleren bouwmethoden

Loopbaanperspectief

Het beroep projectleider bouw behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB