Beroep projectleider bouw

Projectleider in de bouw zijn verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van de bouwprojecten. Zij leveren expertise in de ontwerpfase van bouwprojecten door een juiste inschatting van de kosten en de functionele implicaties mogelijk te maken. Zij nemen deel aan aanbestedingsprocessen voor bouwprojecten en overleggen met onderaannemers om de verschillende fasen van het bouwproces van begin tot eind te coördineren. Zij streven ernaar de waarde van de projecten te verhogen, zowel door het verbeteren van de efficiëntie als door het creëren van waarde voor klanten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken projectleider bouw

 • Afspraken maken en adviseren over inhoud, doelstellingen en randvoorwaarden van een bouwproject.
 • Opstellen van een projectplan.
 • Taken en verantwoordelijkheden verdelen, projectleden informeren en motiveren.
 • Organiseren van benodigde menskracht en materialen.
 • Leiding hebben over de dagelijkse gang van zaken.
 • Toezien op de naleving van regels en voorschriften.
 • Het signaleren, oplossen en doorspelen van problemen.
 • Bewaken van de voortgang en de kosten van het project.
 • Contact onderhouden met leveranciers en andere betrokkenen en rapporteren aan opdrachtgever.

Gerelateerde beroepen bouw

 • Aannemer woningbouw
 • Bouwkundig architect
 • Bouwvakhulpkracht
 • Bouwvakker prefab huizen
 • Constructeur
 • Hekkenzetter
 • IJzerwerker
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht
 • Isolatiemonteur
 • Kitter
 • Kostendeskundige bouwprojecten
 • Manager/directeur bouwbedrijf
 • Metselaar
 • Metselaar blokken
 • Metselaar constructieblokken
 • Onderhoudsmonteur gebouwen
 • Opzichter metselwerk
 • Projectleider civiele techniek
 • Sloper gebouwen
 • Stedenbouwkundige
 • Uitvoerder bouw
 • Voeger
 • Voorman in de bouw
 • Werkvoorbereider bouw
 • Zandstraler glasversieringen

Kennis

 • Project management
 • Quality standards
 • Budgetary principles
 • Cost management
 • Construction industry
 • Construction equipment related to building materials
 • Construction product regulation
 • Civil engineering
 • Building materials industry

Vaardigheden

 • Interpret technical requirements
 • Communicate with construction crews
 • Plan construction of houses
 • Prepare construction documents
 • Oversee construction project
 • Advise on construction materials
 • Work in a construction team
 • Calculate needs for construction supplies
 • Identify customer's needs
 • Apply safety management
 • Manage contracts
 • Identify construction materials from blueprints
 • Check construction compliance
 • Ensure compliance with legal requirements
 • Review construction projects

Optionele kennis en vaardigheden

ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen deelnemen aan overheidsaanbestedingen gevolgen voor het milieu beheersen principes voor bouwconstructie bouwvereisten van klanten in een bouwkundig ontwerp integreren maatschappelijk verantwoord ondernemen volledige kwaliteitscontrole energiecentrales ontwerpen vergunningen voor bouwplannen controleren technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren bouwmaterialen bestellen aanbestedingsprocedures uitvoeren communiceren met klanten milieuwetgeving zorgen voor naleving van de milieuwetgeving kernenergie ingebruikstelling van een project nadenken over beperkingen bij bouwontwerpen bescherming tegen straling bouwarchieven beheren naleving van parameters in bouwprojecten volgen energie-efficiëntie contractenrecht veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen aannemers controleren prestaties van aannemers controleren bouwmethoden

Loopbaanperspectief

Het beroep projectleider bouw behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld