Beroep programmamanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Projectbeheer
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vaardigheden

 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Projectplannen evalueren
 • Resourceplanning uitvoeren
 • Projectinformatie beheren
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Verschillende projecten beheren
 • Leiding geven aan personeel
 • Metrische gegevens van een project beheren
 • Schaalvoordelen in projecten gebruiken
 • Juridische vereisten identificeren
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Budgetten beheren
 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Financiële haalbaarheid beoordelen
 • Logistiek beheren
 • Omgaan met managers
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

Optionele kennis en vaardigheden

managers ondersteunen richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen winstgevendheid inschatten streven naar bedrijfsgroei interne factoren van bedrijven analyseren corporate governance ten uitvoer brengen beleggingsbeslissingen nemen financieringsmiddelen beheren begroting maken voor financiële behoeften strategische bedrijfsbeslissingen nemen financiële prestaties van een bedrijf analyseren externe factoren van bedrijven analyseren strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen winstgevendheid beheren businessplannen meedelen aan medewerkers advies geven over efficiëntieverbeteringen inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling jaarrekeningen interpreteren organisatorische teams vormen op basis van competenties

Loopbaanperspectief

Het beroep programmamanager behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog