Beroep programmaleider

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Programmaleider: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Audiovisuele producten

  De verschillende soorten audiovisuele producten en hun vereisten, zoals documentaires, lowbudgetfilms, televisieseries, platen, cd’s.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Marketingtechnieken voor merkidentiteit

  De methoden en systemen die worden gebruikt voor het onderzoek naar en de vaststelling van een merk voor marketingdoeleinden.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

Vaardigheden

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Uitzendprogramma's beoordelen

  Nieuwe en bestaande televisie- en radioprogramma’s beoordelen op geschiktheid en de noodzaak vaststellen van veranderingen met behulp van informatie zoals publieksenquêtes en feedback.

 • Toezien op videokwaliteit

  Toezicht houden op de kwaliteit en de voortgang van de audio- en video-engineering en -bewerking.

 • Relevante licenties verkrijgen

  Voldoen aan specifieke wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld de nodige systemen installeren en de nodige documentatie verstrekken om de desbetreffende vergunning te verkrijgen.

 • Gegevens inspecteren

  Analyseren, transformeren en modelleren van gegevens om nuttige informatie te ontdekken en om de besluitvorming te ondersteunen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Programmeringen uitwerken

  Een tijdschema opstellen voor de uitzending van televisie- en radioprogramma’s. Beslissen hoeveel zendtijd een programma krijgt.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

Optionele kennis en vaardigheden

nieuw personeel in dienst nemen onderhandelen met artiesten programmaideeën ontwikkelen audiobewerkingssoftware opgenomen geluid bewerken pilootuitzendingen van televisieseries vertonen programmering volgen nauw samenwerken met nieuwe teams productieschema's opstellen fotografie audiovisuele uitrusting video's bewerken castingbudget voorbereiden productiekosten berekenen digitale bewegende beelden bewerken

Loopbaanperspectief

Het beroep programmaleider behoort tot de beroepsgroep Fotografen en interieurontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB