Beroep productmanager in de landbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Beginselen van leiderschap
 • Ecologie
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Beginselen van gewasproductie
 • Oogstmethoden voor planten
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Agronomische productiebeginselen
 • Soorten opslagfaciliteiten
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Bodemstructuur
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Plantensoorten
 • Bemestingsbeginselen
 • Technische apparatuur voor gewasproductie

Vaardigheden

 • Leiding geven aan agrarisch personeel
 • Gewassen opslaan
 • Landbouwmachines gebruiken
 • Producten opslaan
 • Zorgen voor vruchtbaarheid van grond
 • Technisch materiaal onderhouden
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Productieondernemingen beheren
 • Toezien op gewasproductie
 • Opslagfaciliteiten beheren
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Velden controleren

Optionele kennis en vaardigheden

irrigatiesystemen agrotoeristische diensten verlenen bodem irrigeren productverwerking op boerderijen uitvoeren agronomie planten- en bodemvoeding beheren boerderij-inrichting voorstellen vermeerdering van planten productie optimaliseren gewassen oogsten informatie geven over boerderijproducten areaal gereedmaken voor beplanting beginselen van bewatering uitrusting voor de oogst prepareren agrotoerisme planten gezond houden planten kweken contracten beheren biologische landbouw areaal gereedmaken agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken beginselen van projectbeheer agrotoeristische activiteiten beheren bemestingswerkzaamheden uitvoeren planten telen