Beroep productmanager in de landbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Beginselen van leiderschap
 • Ecologie
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Beginselen van gewasproductie
 • Oogstmethoden voor planten
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Agronomische productiebeginselen
 • Soorten opslagfaciliteiten
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Bodemstructuur
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Plantensoorten
 • Bemestingsbeginselen
 • Technische apparatuur voor gewasproductie

Vaardigheden

 • Leiding geven aan agrarisch personeel
 • Gewassen opslaan
 • Landbouwmachines gebruiken
 • Producten opslaan
 • Zorgen voor vruchtbaarheid van grond
 • Technisch materiaal onderhouden
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Productieondernemingen beheren
 • Toezien op gewasproductie
 • Opslagfaciliteiten beheren
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Velden controleren

Optionele kennis en vaardigheden

irrigatiesystemen agrotoeristische diensten verlenen bodem irrigeren productverwerking op boerderijen uitvoeren agronomie planten- en bodemvoeding beheren boerderij-inrichting voorstellen vermeerdering van planten productie optimaliseren gewassen oogsten informatie geven over boerderijproducten areaal gereedmaken voor beplanting beginselen van bewatering uitrusting voor de oogst prepareren agrotoerisme planten gezond houden planten kweken contracten beheren biologische landbouw areaal gereedmaken agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken beginselen van projectbeheer agrotoeristische activiteiten beheren bemestingswerkzaamheden uitvoeren planten telen

Loopbaanperspectief

Het beroep productmanager in de landbouw behoort tot de beroepsgroep Land- en bosbouwers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202410200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld