Beroep productietechnicus

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • CAE-software
 • Engineeringprocessen
 • Technische beginselen
 • Productieprocessen

Vaardigheden

 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Problemen oplossen
 • Productieprocessen analyseren voor verbetering
 • Samenwerken met ingenieurs
 • Testgegevens analyseren
 • Testgegevens vastleggen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Routinecontroles van machines uitvoeren
 • Onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren
 • Technische tekeningen lezen
 • Technische ontwerpen aanpassen

Optionele kennis en vaardigheden

bedrijfskosten beoordelen productieprocessen plannen blauwdrukken cad-software gebruiken computergestuurde technische systemen gebruiken adviseren over productieproblemen testapparatuur gebruiken werkgebied beveiligen lasapparatuur bedienen proefdraaien mechanica grond- en hulpstoffen beheren wiskunde goederen bestellen productieplannen communiceren cad-software planlezen solderen productspecificaties controleren technische tekeningen maken toezicht houden op kwaliteitscontroles

Loopbaanperspectief

Het beroep productietechnicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld