Beroep productiemedewerker hygiënische papierwaren

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Productiemedewerker hygiënische papierwaren: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

 • Soorten perforatiemachines

  De verschillende soorten perforatiemachines, zoals kroonperforatoren, ponsmachines en zweetbandperforatoren.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Papierkwaliteit controleren

  Toezicht houden op elk aspect van de kwaliteit van het papier, zoals de dikte, de matheid en de gladheid volgens de specificaties en voor de verdere behandeling en afwerking.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Perforatiemachines bedienen

  Machines die papieren bladen perforeren met lijnen van fijne gaten, waardoor de bladeren makkelijk kunnen worden afgescheurd. De perforatieschijven in de machine plaatsen en gidsen aangepast aan het formaat van het papier instellen met behulp van handgereedschap. De machine vullen en de geperforeerde bladeren verwijderen naarmate deze zich ophopen op de machinetafel.

 • Papierrol controleren

  De jumbo papierrol, die het papier met de juiste spanning op een kern windt, controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Papierwikkelmachines bedienen

  Machines gebruiken voor de vervaardiging van toiletpapierverpakkingen in rolvorm. Het papier in de machine voeren en het in een wikkelpositie brengen, wat zal zorgen voor het rollen van doornen en het vormen van het product.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Transportband controleren

  De stroom van de werkstukken op de transportband controleren, terwijl deze door de machine worden verwerkt om een optimale productiviteit te waarborgen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

pulpers bedienen kwaliteit van producten controleren zendingen van recyclebaar materiaal coördineren bleekmachines bedienen defecte productiematerialen melden gegevens over recycling bijhouden ontinktingsprocessen eigenschappen van snede bijstellen pulp classificeren meter controleren papiervouwmachines bedienen elektrische droogstempels bedienen verpakkingsmachines bedienen papierdroogcilinders bedienen soorten papier machineonderhoud uitvoeren papierpersen bedienen druktechnieken productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productierapporten opstellen tissuepapierbinders bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden mengvat voor pulp vullen technische middelen raadplegen

Loopbaanperspectief

Het beroep productiemedewerker hygiënische papierwaren behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB