Beroep productiemanager

Productiemanagers plannen, controleren en sturen het productieproces in een organisatie. Zij zorgen ervoor dat producten en diensten efficiënt worden geproduceerd binnen de gestelde termijnen en binnen het gegeven budget.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Gerelateerde beroepen afdelingsmanager

 • Hoofd afdeling communicatie
 • Hoofd afdeling, anders
 • Manager/directeur weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf

Kennis

 • Fabricageprocessen

Vaardigheden

 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Deadlines halen
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Budgetten beheren
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Leiding geven aan personeel

Optionele kennis en vaardigheden

werk aanpassen tijdens het creatieve proces kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie milieu-incidenten melden mechanica documenten opnieuw produceren basischemicaliën productiesystemen beheren hergebruik van water advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen medewerkers inlichten over bescherming tegen straling drukmaterialen productieplannen communiceren toezien op afvalverwijdering afspraken met leveranciers uitonderhandelen goede productiepraktijken pijpleidingen inspecteren strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen afgekeurde producten beheren houtverwerkingsprocessen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren volume van gekapt hout beoordelen energieverbruik analyseren claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen aan contractspecificaties voldoen onderhoud van apparatuur verzekeren materiële middelen controleren toezien op de productievoorwaarden synthetische materialen strategieën voor toeleveringsketens analyseren producten op maat produceren chemische processen verbeteren personeel helpen groeien advies geven over afvalbeheer strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen bescherming tegen straling studioproductie beoordelen reprografie gevolgen voor het milieu beoordelen overleggen met de redacteur werk van werknemers beoordelen advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen productierapporten opstellen duurzame energie promoten regulier onderhoud van machines programmeren houtmaterialen inspecteren behandeling van rioolslib coördineren farmaceutische technologie waterkwaliteitsparameters meten energiemarkt veiligheidsmaatregelen voor afdrukken volgen houtkwaliteit onderscheiden beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen zich houden aan standaardprocedures kwaliteit van gekapt hout beoordelen laboratoriumtechnieken organisatorische risico’s inschatten klanten over houtproducten adviseren beginselen van de leveringsketen verwijdering van radioactieve stoffen controleren duurzaamheid van houtmateriaal controleren samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole contacten onderhouden met aandeelhouders met belanghebbenden onderhandelen met leveranciers over voorwaarden onderhandelen milieubewustzijn promoten over productieresultaten rapporteren waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet prijsaanvragen beantwoorden ondernemingsbeleid machines vervangen energiebeheer van installaties uitvoeren waterzuiveringsmethoden ontwikkelen rioleringsnetwerken ontwikkelen watervoorzieningsschema's ontwikkelen productiedocumentatie beheren uitrusting voor waterbehandeling onderhouden met leveranciers over verbetering onderhandelen niches in de markt identificeren correcte etikettering van goederen waarborgen adobe photoshop milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken tekst proeflezen energiebeleid ontwikkelen beginselen van leiderschap sketchbook pro technieken voor digitale marketing parameters van productieprocessen optimaliseren offsetdrukken fabrieksactiviteiten beheren duurzaam beheer promoten kleefstoffen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken samenwerken aan internationale energieprojecten zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving risicobeheer bindtechnieken automatische machines controleren toezicht houden op kwaliteitscontroles preventie van verontreiniging noodevacuatieplannen beheren procedures voor waterdistributie beheren tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen energiebehoeften vaststellen contractenrecht inkoopverslagen opstellen industriële verwarmingssystemen chemische testprocedures beheren marktonderzoek uitvoeren energieaudit uitvoeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven vernieuwingsprocessen energieprijzen voorspellen proefdruk maken omgaan met managers toetsing van waterkwaliteit beheren mechanische machines inkopen bedrijfsmateriaal in voorraad beheren gasverbruik concepten voor energiebesparing ontwikkelen farmaceutische chemie strategische planning implementeren milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw systeem voor elektriciteitstransmissie beheren principes voor bedrijfsbeheer gimp elektrische generatoren investeringsanalyse activiteiten delegeren commerciële risico's beheren bedrijfsprocessen verbeteren geneesmiddelenontwikkeling technische beginselen naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren innovatief infrastructuurontwerp promoten informeren over watervoorziening soorten metaal industriële uitrusting inspecteren chemische processen noodprocedures beheren toezien op behandeling van afvalwater fabrieksapparatuur databases onderhouden adobe illustrator verwerkt hout in een commerciële omgeving verkopen wetgeving inzake verontreiniging soorten papier kwaliteitsstandaarden dienstroosters opstellen kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten communiceren met klanten grafische bewerkingssoftware productie controleren projectbeheer uitvoeren zeefdrukprocessen op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren overleggen met externe laboratoria zorgen voor herstellingen aan apparatuur toestand van chemische processen controleren productieplannen uitsplitsen grafisch ontwerp reageren op nucleaire noodsituaties productieschema aanpassen analyse van waterchemie productie inplannen timmerhoutproducten inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling houtvoorraden beheren naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen productieniveaus aanpassen personeel aanwerven apparatuur voor chemische analyse gebruiken financiële prestaties optimaliseren ontwikkelingen inzake wetgeving volgen energieprestatiecontracten opstellen microsoft visio onderzoeksvoorstellen schrijven zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur nieuw personeel in dienst nemen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal energieneutraal ontwerp van gebouwen houtproducten engineeringprocessen digitaal drukken materialen voor productie testen statistische methoden bij procescontrole toepassen prijzen van houtproducten bestuderen naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren contacten onderhouden met lokale overheden toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen waterregelgeving beheer van de leveringsketen energiedistributieschema's aanpassen gegevensanalyses uitvoeren studiopersoneel beheren werkstroomprocessen beheren elektriciteit ict-softwarespecificaties de bediening van een machine installeren diensten van werknemers plannen elektriciteitsmarkt flexografie klantenoordelen analyseren chemische reactie reguleren vervoersstrategie van een bedrijf beheren verwerking van ferrometalen klantendienst beheren soorten houtmateriaal energie inspectie van chemische processen beheren betalingen voor nutsvoorzieningen berekenen energie-efficiëntie energieprestaties van gebouwen advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen personeel werven it-instrumenten gebruiken resultaten van de analyse documenteren soorten metaalproductieprocessen trends op de energiemarkt analyseren kernenergie elektriciteitsverbruik werknemers opleiden synfig eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën productieprocessen analyseren voor verbetering relaties met klanten onderhouden nucleaire opwerking defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen bouwproducten afdrukmedia milieu-inspanningen coördineren veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit toezicht houden op laboratoriumactiviteiten uitbestedingsstrategie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving kwaliteit van producten controleren productplanning uitvoeren kosten-batenanalyserapporten verstrekken elektriciteitsopwekking coördineren kwaliteit van diensten beoordelen omgaan met druk van productietermijnen vooruitgang naar streefdoelen analyseren aankoopactiviteiten in de houtindustrie uitoefenen briefings volgen gasmarkt uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren correcte opslag van water verzekeren landbouwchemicaliën distributiekanalen beheren milieuwetgeving chemische monsters testen klanten werven businesscases uitwerken kwaliteitsnormen voor productie controleren elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen technologieën voor hernieuwbare energie waterzuivering beheren multimediasystemen farmaceutische sector productie van de fabriek controleren opleiding geven productie van drukplaten toezicht houden op de logistiek van eindproducten passende beschermende uitrusting dragen