Beroep productiemanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Fabricageprocessen

Vaardigheden

 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Deadlines halen
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Leiding geven aan personeel
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Budgetten beheren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

Optionele kennis en vaardigheden

inspectie van chemische processen beheren toezien op afvalverwijdering elektriciteitsmarkt volume van gekapt hout beoordelen omgaan met druk van productietermijnen klanten werven goede productiepraktijken duurzame energie promoten behandeling van rioolslib coördineren met leveranciers over verbetering onderhandelen beheer van de leveringsketen statistische methoden bij procescontrole toepassen productieniveaus aanpassen bedrijfsprocessen verbeteren werk van werknemers beoordelen toezien op behandeling van afvalwater naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren ontwikkelingen inzake wetgeving volgen toezicht houden op laboratoriumactiviteiten toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen briefings volgen eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën vervoersstrategie van een bedrijf beheren tekst proeflezen grafisch ontwerp preventie van verontreiniging beginselen van de leveringsketen productierapporten opstellen offsetdrukken toezicht houden op kwaliteitscontroles zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal prijsaanvragen beantwoorden multimediasystemen financiële prestaties optimaliseren geneesmiddelenontwikkeling advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen energiemarkt energiebehoeften vaststellen werkstroomprocessen beheren correcte etikettering van goederen waarborgen toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie it-instrumenten gebruiken houtproducten klantenoordelen analyseren milieuwetgeving materiële middelen controleren productieplannen communiceren strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole aan contractspecificaties voldoen industriële uitrusting inspecteren studioproductie beoordelen microsoft visio werk aanpassen tijdens het creatieve proces veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit overleggen met externe laboratoria gimp toezicht houden op de logistiek van eindproducten farmaceutische chemie bescherming tegen straling activiteiten delegeren drukmaterialen veiligheidsmaatregelen voor afdrukken volgen onderhoud van apparatuur verzekeren chemische reactie reguleren advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen personeel aanwerven passende beschermende uitrusting dragen kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren kwaliteitsnormen voor productie controleren mechanische machines inkopen diensten van werknemers plannen houtvoorraden beheren commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren organisatorische risico’s inschatten productiesystemen beheren investeringsanalyse rioleringsnetwerken ontwikkelen inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling gevolgen voor het milieu beoordelen productie controleren prijzen van houtproducten bestuderen over productieresultaten rapporteren houtkwaliteit onderscheiden duurzaam beheer promoten bedrijfsmateriaal in voorraad beheren productie inplannen kwaliteit van diensten beoordelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven productieplannen uitsplitsen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving energiebeleid ontwikkelen advies geven over afvalbeheer contacten onderhouden met aandeelhouders communiceren met klanten resultaten van de analyse documenteren elektrische generatoren milieu-incidenten melden adobe photoshop synfig commerciële risico's beheren kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten gasmarkt kernenergie waterkwaliteitsparameters meten energie-efficiëntie informeren over watervoorziening chemische processen verbeteren energie contractenrecht advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen reageren op nucleaire noodsituaties adobe illustrator milieu-inspanningen coördineren mechanica milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet strategische planning implementeren afspraken met leveranciers uitonderhandelen houtverwerkingsprocessen verwijdering van radioactieve stoffen controleren nieuw personeel in dienst nemen toestand van chemische processen controleren tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen machines vervangen energiedistributieschema's aanpassen bindtechnieken strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen ondernemingsbeleid energieneutraal ontwerp van gebouwen reprografie hergebruik van water strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen watervoorzieningsschema's ontwikkelen afgekeurde producten beheren zeefdrukprocessen contacten onderhouden met lokale overheden synthetische materialen klantendienst beheren energieaudit uitvoeren technologieën voor hernieuwbare energie bouwproducten businesscases uitwerken elektriciteit apparatuur voor chemische analyse gebruiken niches in de markt identificeren veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren productiedocumentatie beheren industriële verwarmingssystemen laboratoriumtechnieken energieprijzen voorspellen zorgen voor herstellingen aan apparatuur waterzuiveringsmethoden ontwikkelen technische beginselen innovatief infrastructuurontwerp promoten landbouwchemicaliën inkoopverslagen opstellen vernieuwingsprocessen uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren kwaliteit van producten controleren elektriciteitsopwekking coördineren chemische testprocedures beheren personeel werven op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen waterzuivering beheren aankoopactiviteiten in de houtindustrie uitoefenen principes voor bedrijfsbeheer flexografie soorten metaal parameters van productieprocessen optimaliseren grafische bewerkingssoftware werknemers opleiden zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur productplanning uitvoeren productie van drukplaten analyse van waterchemie duurzaamheid van houtmateriaal controleren energiebeheer van installaties uitvoeren waterregelgeving verwerking van ferrometalen digitaal drukken zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving noodprocedures beheren beginselen van leiderschap soorten houtmateriaal afdrukmedia persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken verwerkt hout in een commerciële omgeving verkopen dienstroosters opstellen farmaceutische technologie relaties met klanten onderhouden zich houden aan standaardprocedures strategieën voor toeleveringsketens analyseren de bediening van een machine installeren energieverbruik analyseren uitbestedingsstrategie proefdruk maken vooruitgang naar streefdoelen analyseren correcte opslag van water verzekeren nucleaire opwerking documenten opnieuw produceren elektriciteitsverbruik noodevacuatieplannen beheren opleiding geven soorten metaalproductieprocessen milieubewustzijn promoten materialen voor productie testen met belanghebbenden onderhandelen productieschema aanpassen defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken soorten papier milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw marktonderzoek uitvoeren kwaliteitsstandaarden met leveranciers over voorwaarden onderhandelen kleefstoffen systeem voor elektriciteitstransmissie beheren basischemicaliën distributiekanalen beheren farmaceutische sector trends op de energiemarkt analyseren ict-softwarespecificaties producten op maat produceren personeel helpen groeien kosten-batenanalyserapporten verstrekken chemische processen technieken voor digitale marketing concepten voor energiebesparing ontwikkelen omgaan met managers databases onderhouden samenwerken aan internationale energieprojecten claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen betalingen voor nutsvoorzieningen berekenen procedures voor waterdistributie beheren uitrusting voor waterbehandeling onderhouden productieprocessen analyseren voor verbetering productie van de fabriek controleren klanten over houtproducten adviseren houtmaterialen inspecteren fabrieksapparatuur chemische monsters testen gegevensanalyses uitvoeren elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen toetsing van waterkwaliteit beheren studiopersoneel beheren overleggen met de redacteur energieprestaties van gebouwen medewerkers inlichten over bescherming tegen straling naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen automatische machines controleren engineeringprocessen timmerhoutproducten toezien op de productievoorwaarden projectbeheer uitvoeren wetgeving inzake verontreiniging risicobeheer onderzoeksvoorstellen schrijven energieprestatiecontracten opstellen sketchbook pro pijpleidingen inspecteren regulier onderhoud van machines programmeren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren fabrieksactiviteiten beheren kwaliteit van gekapt hout beoordelen gasverbruik

Functietitels

 • Productieleider technische dienst
 • Productieleider technische achtergrond
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Qa specialist
 • Productiemanager met lean-ervaring
 • Productiemanager
 • Productontwikkelaar
 • Operator b
 • Ploegleider