Beroep productiemanager verpakkingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Productiemanager verpakkingen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten verpakkingsmateriaal

  Eigenschappen van materialen die hen geschikt maken als verpakking. De omzetting van grondstoffen in verpakkingsmaterialen. Verschillende soorten etiketten en gebruikte materialen die voldoen aan de opslagcriteria, die per product verschillen.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Verpakkingsfuncties

  Functies en rol van verpakking in de moderne samenleving. Structuur van de toeleveringsketen van de verpakking en de verhouding tussen verpakking en marketing.

 • Verpakkingsprocessen

  Ontwerp en ontwikkeling van verpakkingen. De op de verpakking aangebrachte versieringen en drukprocedés. Verpakkingsmachines en lijnverrichtingen.

Vaardigheden

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Verpakkingen testen

  De kenmerken van het verpakkingsmateriaal testen en meten.

 • Innovatieve concepten voor verpakkingen ontwikkelen

  Creatieve ideeën ontwikkelen voor materiaal, verpakkingsformaten en druktechnologieën.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Gedetailleerde evaluaties van kwaliteitsnormen uitvoeren

  De productie, de kwaliteit of de verpakking van goederen moet in detail geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen van de producent worden nageleefd.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking

  Houd toezicht op de activiteiten en controleer deze, zodat te allen tijde aan alle vereisten van de verpakkingsprocedures en de verpakkingsnormen wordt voldaan.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Bekwaamheid inzake verpakkingsnormen demonstreren

  Werken in overeenstemming met de laatste ontwikkelingen op het gebied van binnenlandse en internationale verpakkingsnormen en -procedures.

 • Verpakkingen ontwerpen

  De vorm en structuur van een productpakket ontwikkelen en ontwerpen.

 • Nieuwe verpakkingsontwerpen plannen

  Met nieuwe ideeën komen over de grootte, vorm en kleur van de verpakking.

 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen

  De betekenis begrijpen van financiële basisbegrippen en -termen die in bedrijven en financiële instellingen of organisaties worden gebruikt.

 • Duurzame verpakkingen promoten

  Pas een veilig en gezond verpakkingsbeleid toe; haal het meest uit het gebruik van gerecyclede materialen of afkomstig van hernieuwbare energieën; implementeer schone productietechnieken.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

Optionele kennis en vaardigheden

verpakkingswerkzaamheden volgen cad-software gebruiken internationale in- en uitvoerbepalingen arbeidswet principes van teamwerk verpakkingsontwerpen goedkeuren verpakkingstechniek kwaliteit van producten controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep productiemanager verpakkingen behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB