Beroep productiemanager lederwaren

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek
 • Fabricageprocessen van lederwaren
 • Kwaliteit van lederwaren
 • Bestanddelen van lederwaren
 • Procedés en technieken voor het voorbereiden van schoeisel en lederwaren
 • Materialen voor lederwaren

Vaardigheden

 • Commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren
 • IT-instrumenten gebruiken
 • Proefmodellen van lederwaren maken
 • Methoden voor de productie van schoeisel en lederwaren toepassen
 • Productie van lederwaren plannen
 • Vernieuwend denken in de schoeisel- en lederwarenindustrie toepassen
 • Milieueffecten van schoeiselproductie verminderen
 • Arbeidsuren in schoeisel- en lederwarenproductie meten
 • Productiviteit van de productie van schoeisel en lederwaren berekenen
 • Stoffen onderscheiden
 • Communicatietechnieken gebruiken
 • Logistiek van de toeleveringsketen van schoeisel en lederwaren plannen
 • Accessoires onderscheiden

Optionele kennis en vaardigheden

scheikundige aspecten van leerverven grondstoffenvoorraad inkopen functies van machines fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer chemische hulpstoffen testen grond- en hulpstoffen beheren machinale snijtechnieken voor schoeisel en lederwaren toepassen productierecepten ontwikkelen proces voor het maken van schoeisel defecten op ruwe huiden identificeren automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren werkinstructies uitvoeren spuitafwerkingstechnologie kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces verkrijgen van kleurchemicaliën automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren bedienen werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen machines voor de productie van schoeisel fysiek testen van leer leerafwerkingstechnieken uitrusting voor schoeisel eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën magazijnopstellingen van lederwarenfabrieken bepalen kwaliteitssystemen voor schoeisel beheren recepten voor kleurstoffen correct toepassen gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren kleurmengsels bereiden verschillende kleurnuances herkennen

Loopbaanperspectief

Het beroep productiemanager lederwaren behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld