Beroep productieleider

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Productieprocessen
 • Fabricageprocessen

Vaardigheden

 • Omgaan met managers
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet
 • Productiviteitsdoelstellingen halen
 • Werk van werknemers beoordelen
 • Resourceplanning uitvoeren
 • Transportband controleren
 • Normen voor productiefaciliteiten vaststellen
 • Voorraadniveaus bewaken
 • Budgetten beheren
 • Productieworkflow verbeteren
 • Diensten van werknemers plannen
 • Productie optimaliseren
 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Strategische planning implementeren
 • Veiligheid in het productiegebied waarborgen
 • Communicatie binnen een team coördineren
 • Correcte etikettering van goederen waarborgen
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Afdelingsschema aan medewerkers geven
 • Productieplannen communiceren
 • Toezicht houden op personeel
 • Productieschema’s volgen
 • Productieschema aanpassen
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Over productieresultaten rapporteren
 • Werkstroomprocessen beheren
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Leiding geven aan personeel
 • Personeelscapaciteit analyseren
 • Productieprocessen analyseren voor verbetering
 • Productie controleren
 • Deadlines halen
 • Planningen overmaken aan betrokken personen
 • Productie inplannen
 • Productieontwikkelingen controleren

Optionele kennis en vaardigheden

afgekeurde producten beheren procesoptimalisering leiden medische apparaten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving meubelindustrie noodprocedures beheren begrotingscontrole uitvoeren inspectierapporten schrijven reparatiegegevens opschrijven productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole processen voor het maken van juwelen uitvoertransportactiviteiten coördineren klantenoordelen analyseren productie van sportuitrusting zorgen dat producten voldoen aan de reglementaire bepalingen goederen bestellen risico’s op de werkplek identificeren documentatie leveren wettelijke vereisten voor ict-producten technische middelen raadplegen aan contractspecificaties voldoen vernieuwingsprocessen personeelszaken beheren proefdraaien samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole kwaliteit van producten controleren afspraken met leveranciers uitonderhandelen speelgoed- en spelsector grond- en hulpstoffen beheren productkennis tandheelkundige instrumenten produceren kwaliteitsnormen voor productie controleren communiceren met klanten werknemers opleiden machines vervangen advies geven aan technici muziekinstrumenten personeel aanwerven statistische methoden bij procescontrole toepassen opleidingsbehoeften identificeren automatische machines controleren eigenschappen van sportuitrusting