Beroep productieleider radio

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Productieleider radio: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

Vaardigheden

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Onderhandelen met artiesten

  Communiceren en onderhandelen met artiesten en het management van artiesten over de prijzen, voorwaarden en planningen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Relevante licenties verkrijgen

  Voldoen aan specifieke wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld de nodige systemen installeren en de nodige documentatie verstrekken om de desbetreffende vergunning te verkrijgen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Uitzendprogramma's beoordelen

  Nieuwe en bestaande televisie- en radioprogramma’s beoordelen op geschiktheid en de noodzaak vaststellen van veranderingen met behulp van informatie zoals publieksenquêtes en feedback.

 • Programma-ideeën ontwikkelen

  Ideeën voor televisie- en radioprogramma’s ontwikkelen in overeenstemming met het beleid van de studio.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

Optionele kennis en vaardigheden

muziek met commercieel potentieel identificeren toezicht houden op de geluidsproductie scripts uitkiezen geluidskwaliteit beoordelen feedback geven audiobewerkingssoftware multimediasystemen marketingtechnieken voor merkidentiteit digitale archieven beheren opgenomen geluid bewerken soorten audiovisuele vormen muziek selecteren scripts creëren voor artistieke productie financiële haalbaarheid beoordelen personen interviewen scripts bewerken uitzendingen voorbereiden programmering volgen programmeringen uitwerken uitzendapparatuur

Loopbaanperspectief

Het beroep productieleider radio behoort tot de beroepsgroep Uitvoerend kunstenaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB