Beroep productieleider chemische industrie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting
 • Chemie
 • Analytische chemie
 • Chemische processen
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting
 • Chemische testprocedures beheren
 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren
 • Testresultaten melden aan andere afdelingen
 • Inspectie van chemische processen beheren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Verontreiniging vermijden
 • Toestand van chemische processen controleren
 • Afval beheren
 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers
 • Omgaan met restgas
 • Chemische monsters testen
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Ijkprocedures ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

gevolgen voor het milieu beoordelen controlesystemen voor voorraad onderhouden kernenergie tekenen van corrosie herkennen metrologie energieverbruik analyseren systemen voor kernenergiecentrales controleren verwijderingsprocessen van gasverontreiniging soorten corrosie instrumentatieapparatuur vervuilende stoffen verwijderen werknemers opleiden verontreinigde materialen verwijderen chemische monsters bereiden

Loopbaanperspectief

Het beroep productieleider chemische industrie behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog