Beroep productieleider chemische industrie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting
 • Chemie
 • Analytische chemie
 • Chemische processen
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting
 • Chemische testprocedures beheren
 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren
 • Testresultaten melden aan andere afdelingen
 • Inspectie van chemische processen beheren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Verontreiniging vermijden
 • Toestand van chemische processen controleren
 • Afval beheren
 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers
 • Omgaan met restgas
 • Chemische monsters testen
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Ijkprocedures ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

gevolgen voor het milieu beoordelen controlesystemen voor voorraad onderhouden kernenergie tekenen van corrosie herkennen metrologie energieverbruik analyseren systemen voor kernenergiecentrales controleren verwijderingsprocessen van gasverontreiniging soorten corrosie instrumentatieapparatuur vervuilende stoffen verwijderen werknemers opleiden verontreinigde materialen verwijderen chemische monsters bereiden