Beroep productiekostenramer

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Manufacturing processes
  • Mathematics
  • Cost management

Vaardigheden

  • Assess financial viability
  • Provide cost benefit analysis reports
  • Execute analytical mathematical calculations

Optionele kennis en vaardigheden

planlezen begrotingscontrole uitvoeren materialen berekenen tijdschatting maken voor werkzaamheden projectbeheer uitvoeren advies geven over risicobeheer overleggen met ingenieurs projectbeheer modellen van kostprijs plus winstopslag maken financiële informatie samenvatten assemblagetekeningen lezen productieprocessen analyseren voor verbetering budgetten beheren werkuren nauwkeurig inschatten kostenberekeningen uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep productiekostenramer behoort tot de beroepsgroep Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202416300  laag
verwachte baanopeningen tot 202423100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld