Beroep procesoperator zetmeel

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Enzymatische verwerking
 • Beginselen van voedselveiligheid

Vaardigheden

 • Goederen volgens werkorders vastmaken
 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Taakgegevens bijhouden
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Productieschema’s volgen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Schriftelijke instructies volgen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Mondelinge instructies volgen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met managers processen voor de dehydratie van voedsel beschikken over computervaardigheden omgaan met collega’s chemie monsters etiketteren zetmeelmonsters testen temperatuurschalen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie