Beroep procesoperator zetmeel

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Procesoperator zetmeel: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Productieprocessen van zetmeel

  Processen voor de productie van zetmeel van schoonmakers tot verwerkers, tot scheidingsmachines, zeefbladen, centrifugale scheiders tot zetmeel.

 • Extractieprocedé van maïszetmeel

  Extractieprocedé van zetmeel uit maïskorrels. Raffinageproces waarbij het geëxtraheerde maïszetmeel wordt behandeld om vaste suiker aan te maken of een andere geliefde zoetstof die bekend is onder de naam “maïssiroop”.

 • Zetmeelsoorten

  Soorten zetmeel met inbegrip van verdund, geoxideerd, kationisch, succinaat en fosfaatzetmeel.

 • Enzymatische verwerking

  Enzymatische processen die worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen en andere industriële biotechnologische processen.

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

Vaardigheden

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Filters gebruiken om zetmeel te ontwateren

  Filters gebruiken om zetmeelbrij te ontwateren en voor te bereiden voor verdere verwerking tot zetmeel, dextrine, zoetstoffen en ethanol.

 • Zetmeelresidu verwerken

  Apparatuur voor het produceren van dextrine, met of zonder zuur- of basekatalysator bedienen.

 • Machines voor maiszetmeelextractie bedienen

  Machines voor maïszetmeelextractie bedienen, de juiste procedures volgen en de geëxtraheerde elementen en glucose van het proces verzamelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Chemicaliën voor zetmeelproductie toevoegen

  Verschillende chemicaliën voor de productie van zetmeel toevoegen om verschillende soorten zetmeel voor verschillende doeleinden te verkrijgen.

 • PH-waarde meten

  Het meten van de pH, een maat voor de aciditeit of de alkaliniteit.

 • PH-waarde van zetmeel stabiliseren

  De pH-waarde van zetmeel stabiliseren door pH-tests uit te voeren en daartoe chemicaliën in voldoende hoeveelheden toevoegen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met managers processen voor de dehydratie van voedsel beschikken over computervaardigheden omgaan met collega’s chemie monsters etiketteren zetmeelmonsters testen temperatuurschalen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie

Loopbaanperspectief

Het beroep procesoperator zetmeel behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB