Beroep procesoperator zetmeel

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Enzymatische verwerking
 • Beginselen van voedselveiligheid

Vaardigheden

 • Goederen volgens werkorders vastmaken
 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Taakgegevens bijhouden
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Productieschema’s volgen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Schriftelijke instructies volgen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Mondelinge instructies volgen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met managers processen voor de dehydratie van voedsel beschikken over computervaardigheden omgaan met collega’s chemie monsters etiketteren zetmeelmonsters testen temperatuurschalen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie

Loopbaanperspectief

Het beroep procesoperator zetmeel behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld