Beroep procesoperator verpakkings- en vulmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Apparatuur om pakketten te verwerken bedienen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking
 • Weegtoestellen gebruiken
 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Verpakkingsmachines bedienen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken
 • Gegeven instructies volgen
 • Werking van machines volgen
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

Optionele kennis en vaardigheden

koolzuurtoevoegende processen uitvoeren producten pompen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne monsters etiketteren correcte etikettering van goederen waarborgen omgaan met chemicaliën voor schoonmaak automatische procesbesturing toepassen verpakkingswerkzaamheden volgen opslag van voedingsmiddelen voedingsmiddelen etiketteren regelgeving inzake export in verschillende landen naleven zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie