Beroep procesoperator stoomcentrale

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Procesoperator stoomcentrale: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Soorten stoommotoren

  De verschillende typen warmtemotoren die stoom gebruiken als werkvloeistof en die worden gebruikt om beweging te genereren, zoals stoomturbines en stationaire stoommotoren, en de verschillende onderdelen daarvan.

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

Vaardigheden

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren

  Het onderhoud van de geïnstalleerde apparatuur ter plaatse uitvoeren. De procedures volgen om te voorkomen dat uitrustingen van machines of voertuigen worden verwijderd.

 • Cilinderkleppen afstellen

  De spanning op de cilinderkleppen aanpassen of de kleppen afstellen met een momentsleutel.

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren

  Toezicht houden op de uitrusting van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, warmte, koeling en stoom, om ervoor te zorgen dat ze functioneel zijn, functioneren volgens de voorschriften en om fouten controleren.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

besturingselementen van hydraulische machines bedienen verwarmingsapparatuur repareren samenwerken met ingenieurs automatiseringstechnologie persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken automatische procesbesturing toepassen gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden stationaire stoommachines bedienen zorgen voor herstellingen aan apparatuur elektriciteit boilers bedienen waterkwaliteit controleren stoomturbines bedienen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren productie van stoomgeneratoren onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling

Loopbaanperspectief

Het beroep procesoperator stoomcentrale behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB