Beroep procesoperator mengmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Procesoperator mengmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Oorsprong van dieetvetten en oliën

  Het onderscheid tussen van dieren afkomstige dieetvetten en plantaardige olie.

Vaardigheden

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Oliemengprocessen volgen

  Toezicht houden op oliemengprocessen. Aanpassingen aanbrengen in het mengproces in overeenstemming met de resultaten van de tests.

 • Sensorische parameters van oliën en vetten controleren

  De sensorische parameters van olijfolie, zaadolie en eetbare vetten, zoals smaak, geur en aanraking, controleren.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Materiaal gebruiken voor bouw en reparatie

  Construeren en repareren van schepen en apparatuur met behulp van handgereedschap, werktuigmachines en meetinstrumenten. Veilig uitvoeren van nood- of tijdelijke reparaties. Maatregelen treffen om een veilige werkomgeving te waarborgen. Gebruiken van verschillende soorten kitten en verpakkingen.

 • Voorbereidende handelingen voor olie-extractie uitvoeren

  Het uitvoeren van voorbereidende bewerkingen aan grondstoffen zoals scheuren, schillen en pellen voor de oliewinning.

 • Vetten winterklaar maken

  Vetten klaarmaken voor de winter, wat bestaat uit het verwijderen van de vetstearine.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Apparatuur voor de extractie van olie bedienen

  Apparatuur bedienen die stearine onttrekt uit plantaardige oliën, zoals sojaolie, maïsolie en katoenzaadolie, die worden gebruikt voor de productie van salades. De olie in een koeltank koelen gedurende de voorgeschreven tijd om de stearine te consolideren. Luchtdruk gebruiken om olie door filters te duwen en opgehoopt stearine op te vangen.

 • Kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

  De kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen in termen van de belangrijkste eigenschappen (bv. fysische, sensorische, chemische, technologische, enz.) voor grondstoffen, halfafgewerkte producten en eindproducten.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Oliemengmachines bedienen

  Het gebruik van machines voor het wegen en het mengen van plantaardige oliën voor producten, zoals salades, enz., volgens de formule.

 • Werkprogramma’s ontwikkelen

  Jaarlijkse werkprogramma’s ontwikkelen voor het gebruik van hulpbronnen die gunstig zijn voor het milieu en de bosproductie.

 • Eetbare oliën raffineren

  Eetbare oliën raffineren om ze geschikt te maken voor menselijke consumptie. Onzuiverheden en giftige stoffen verwijderen en processen uitvoeren zoals bleken, ontgeuren en afkoelen.

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

 • Beheer van grondstoffen ondersteunen

  Het beheer van de door de afdeling voor de productie vereiste grondstoffen en installaties ondersteunen. Toezicht houden op de behoeften aan materiaal en informeren wanneer de voorraden weer bijbesteld moeten worden.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Tanks onderhouden

  Tanks, bekkens en filterbedden reinigen en in goede staat houden met behulp van hand- en elektrisch gereedschap.

Optionele kennis en vaardigheden

installaties voor voedselproductie inrichten monsters etiketteren niveaus van koolzuurtoevoeging beheren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie levensmiddelenafval afvoeren dichtheid van vloeistoffen meten kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces

Loopbaanperspectief

Het beroep procesoperator mengmachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB