Beroep procesoperator mengmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Mechanische werktuigen
 • Oorsprong van dieetvetten en oliën

Vaardigheden

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Materiaal gebruiken voor bouw en reparatie
 • Voorbereidende handelingen voor olie-extractie uitvoeren
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Apparatuur voor de extractie van olie bedienen
 • Kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Oliemengmachines bedienen
 • Eetbare oliën raffineren
 • Producten pompen
 • Beheer van grondstoffen ondersteunen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Tanks onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

installaties voor voedselproductie inrichten monsters etiketteren niveaus van koolzuurtoevoeging beheren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie levensmiddelenafval afvoeren dichtheid van vloeistoffen meten kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces