Beroep procesoperator mengmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Mechanische werktuigen
 • Oorsprong van dieetvetten en oliën

Vaardigheden

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Materiaal gebruiken voor bouw en reparatie
 • Voorbereidende handelingen voor olie-extractie uitvoeren
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Apparatuur voor de extractie van olie bedienen
 • Kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Oliemengmachines bedienen
 • Eetbare oliën raffineren
 • Producten pompen
 • Beheer van grondstoffen ondersteunen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Tanks onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

installaties voor voedselproductie inrichten monsters etiketteren niveaus van koolzuurtoevoeging beheren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie levensmiddelenafval afvoeren dichtheid van vloeistoffen meten kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces

Loopbaanperspectief

Het beroep procesoperator mengmachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld