Beroep Procesoperator drinkwaterbehandeling

Een procesoperator drinkwaterbehandeling beheerst en controleert de behandelingsprocessen en -systemen ten behoeve van gezuiverd drinkwater. Hij of zij bewaakt de voortgang van de processen en signaleert afwijkingen en knelpunten. Een procesoperator drinkwaterbehandeling grijpt in bij problemen door bijvoorbeeld het proces stil te leggen of om te leiden. Klein onderhoud wordt door de procesoperator drinkwaterbehandeling uitgevoerd volgens vastgestelde richtlijnen en procedures en hij of zij schakelt onderhoudsdiensten in wanneer nodig. Door het inzicht wat de procesoperator drinkwaterbehandeling heeft in de behandelingsprocessen draagt hij of zij tevens verbetervoorstellen aan om het proces te optimaliseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken procesoperator drinkwaterbehandeling

 • Monitoren, bedienen en controleren van processen en systemen binnen de drinkwaterbehandeling.
 • Bewaken van de voortgang van de behandelingsprocessen.
 • Signaleren en verhelpen van afwijkingen en knelpunten.
 • Het stilleggen of omleiden van het proces bij problemen.
 • Het uitvoeren van (klein) onderhoud en/of het inschakelen van onderhoudsdiensten.
 • Het opstellen en bijhouden van documenten en rapporten.
 • Het adviseren over en aanbrengen van verbeteringen in de routing van het proces.

Gerelateerde beroepen nutsbedrijven

 • Ingenieur elektriciteit (hbo)
 • Meewerkend voorman nutsbedrijf
 • Meteropnemer nutsbedrijven
 • Operator energieproductiebedrijf
 • Procesoperator afvalwaterverwerking
 • Waterputten boorder

Loopbaanperspectief

Het beroep Procesoperator drinkwaterbehandeling behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld