Beroep procesingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineering processes
 • Engineering principles
 • Manufacturing processes
 • Technical drawings
 • Project management

Vaardigheden

 • Interpret technical requirements
 • Use technical drawing software
 • Apply advanced manufacturing
 • Analyse production processes for improvement
 • Perform scientific research
 • Troubleshoot
 • Manage engineering project
 • Define technical requirements

Optionele kennis en vaardigheden

financiële haalbaarheid beoordelen monsters etiketteren testapparatuur onderhouden milieutechniek testprocedures ontwikkelen monsters voor analyse verzamelen prestatietests uitvoeren projectbeheer uitvoeren testgegevens vastleggen kwaliteitsnormen opstellen technische ontwerpen aanpassen testapparatuur gebruiken cad-software gebruiken budgetten beheren technische tekeningen lezen technisch personeel raadplegen gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen overleggen met ontwerpteams

Loopbaanperspectief

Het beroep procesingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog