Beroep procesingenieur papierproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Productieprocessen voor papier
 • Soorten papier
 • Fabricageprocessen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Technische beginselen
 • Engineeringprocessen
 • Papierchemie
 • Papierformaten
 • Soorten pulp

Vaardigheden

 • Productie optimaliseren
 • Pulpkwaliteit controleren
 • Stalen van papierproductie testen
 • Productieontwikkelingen controleren
 • Technische activiteiten plannen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Papierkwaliteit controleren
 • Kwaliteit van grondstoffen controleren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

communicatie productbeheer plannen productierapporten opstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden gevaarlijk afval verwijderen niet-gevaarlijk afval verwijderen cad-software gebruiken verkoopstrategieën risico’s op de werkplek identificeren projectbeheer uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving een computer gebruiken soorten hout principes voor bedrijfsbeheer