Beroep procesingenieur papierproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Productieprocessen voor papier
 • Soorten papier
 • Fabricageprocessen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Technische beginselen
 • Engineeringprocessen
 • Papierchemie
 • Papierformaten
 • Soorten pulp

Vaardigheden

 • Productie optimaliseren
 • Pulpkwaliteit controleren
 • Stalen van papierproductie testen
 • Productieontwikkelingen controleren
 • Technische activiteiten plannen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Papierkwaliteit controleren
 • Kwaliteit van grondstoffen controleren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

communicatie productbeheer plannen productierapporten opstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden gevaarlijk afval verwijderen niet-gevaarlijk afval verwijderen cad-software gebruiken verkoopstrategieën risico’s op de werkplek identificeren projectbeheer uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving een computer gebruiken soorten hout principes voor bedrijfsbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep procesingenieur papierproductie behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog