Beroep privépiloot

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart
 • Zichtvliegvoorschriften
 • Taken van luchtverkeersleiding
 • Regelgeving voor burgerluchtvaart
 • Luchtvaartmeteorologie
 • Wetgeving inzake luchtvervoer
 • Geografische gebieden
 • Besturingssystemen van vliegtuigen

Vaardigheden

 • Opstijgen en landen
 • Radionavigatie-instrumenten gebruiken
 • Procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen
 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen
 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren
 • 3D-displays lezen
 • Radarapparatuur gebruiken
 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren
 • Kaarten lezen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Vliegmanoeuvres uitvoeren
 • Zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten
 • Tweewegradiosystemen bedienen
 • Veiligheidsprocedures van luchthavens volgen
 • Ruimtelijk bewustzijn hebben
 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen
 • Radioapparatuur gebruiken
 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren
 • Verkeersleidingsprocedures toepassen
 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding

Optionele kennis en vaardigheden

meteorologische informatie gebruiken in een luchtvaartteam werken onafhankelijke operationele besluiten nemen

Loopbaanperspectief

Het beroep privépiloot behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag