Beroep privédetective

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Check methods
 • Criminal law
 • Law enforcement
 • Interview techniques
 • Surveillance methods
 • Civil law

Vaardigheden

 • Practice vigilance
 • Analyse legal evidence
 • Handle evidence
 • Check subjects
 • Develop investigation strategy
 • Identify customer's needs
 • Document evidence
 • Provide information
 • Identify suspicious behaviour
 • Conduct research interview
 • Manage contracts
 • Check request legitimacy

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij politieonderzoek foto's nemen ooggetuigenverslagen aanhoren mensen opsporen criminologische theorieën ontwikkelen plaats delict onderzoeken criminologie gerechtelijke procedures zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens vergunningen voor het gebruik van wapens verkrijgen contacten leggen met veiligheidsautoriteiten bewijsmateriaal verstrekken zorgen voor de toepassing van wetten

Loopbaanperspectief

Het beroep privédetective behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog