Beroep prijsstellingsanalist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend
 • Artistiek / Onderzoekend

Kennis

 • Dataminingmethoden
 • Ondernemingsbeleid

Vaardigheden

 • Prijsstrategieën toepassen
 • Modellen van kostprijs plus winstopslag maken
 • Financiële analyses van prijsstrategieën uitvoeren
 • Financiële verslagen bijhouden
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Prijsadvies geven
 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Winstgevendheid beheren
 • Gegevensanalyses uitvoeren
 • Statistische voorspellingen doen
 • Rapporten presenteren
 • Marktonderzoek uitvoeren
 • Prijsstellingskansen identificeren
 • Prijsdatabanken bijhouden

Optionele kennis en vaardigheden

antidumpingwetgeving productkennis internationale belastingheffing op verrekenprijzen principes van teamwerk beschikken over computervaardigheden wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde zakenrelaties aangaan communicatieprincipes contracten beheren mededingingswetgeving