Beroep prijsstellingsanalist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Prijsstellingsanalist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Dataminingmethoden

  Technieken voor datamining die worden gebruikt om de relatie tussen verschillende elementen van economie en marketing vast te stellen en te analyseren.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

Vaardigheden

 • Prijsstrategieën toepassen

  Methoden toepassen die worden gebruikt voor het bepalen van de waarde van een product, rekening houdend met marktomstandigheden, acties van concurrenten, inputkosten, enz.

 • Modellen van kostprijs plus winstopslag maken

  Regelmatig kosten- en prijsmodellen opstellen door rekening te houden met de kosten van materialen en supply chain, personeel en bedrijfskosten.

 • Financiële analyses van prijsstrategieën uitvoeren

  Een grondige financiële analyse van een bedrijf uitvoeren; activiteiten met betrekking tot prijsbepaling en strategieën controleren.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Prijsadvies geven

  Prijsaanbevelingen doen op basis van factoren zoals standaardkosten, promoties, vracht, verwachtingen betreffende marges en klantenrelaties.

 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving

  Uitvoeren en controleren van de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke contract- en aankoopwetgeving.

 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen

  De betekenis begrijpen van financiële basisbegrippen en -termen die in bedrijven en financiële instellingen of organisaties worden gebruikt.

 • Winstgevendheid beheren

  Regelmatige herziening van de verkoop- en winstcijfers.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Statistische voorspellingen doen

  Een systematisch statistisch onderzoek verrichten van gegevens die representatief zijn voor in het verleden waargenomen gedrag van het systeem, waaronder waarnemingen van nuttige voorspellers buiten het systeem.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Prijsstellingskansen identificeren

  Prijzen aanpassen om de omzet te maximaliseren, met inbegrip van de prijsgemarkeerde pakketten, voor de merkprestaties en de ontwikkeling van het bedrijf.

 • Prijsdatabanken bijhouden

  Interne en externe databank bijhouden om ervoor te zorgen dat alle prijsgegevens permanent nauwkeurig en actueel zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

antidumpingwetgeving productkennis internationale belastingheffing op verrekenprijzen principes van teamwerk beschikken over computervaardigheden wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde zakenrelaties aangaan communicatieprincipes contracten beheren mededingingswetgeving

Loopbaanperspectief

Het beroep prijsstellingsanalist behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB