Beroep prijsstellingsanalist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Data mining methods
 • Company policies

Vaardigheden

 • Set up pricing strategies
 • Prepare cost-plus pricing models
 • Perform financial analysis on price strategies
 • Maintain financial records
 • Perform risk analysis
 • Make price recommendations
 • Ensure compliance with purchasing and contracting regulations
 • Comprehend financial business terminology
 • Manage profitability
 • Perform data analysis
 • Carry out statistical forecasts
 • Present reports
 • Perform market research
 • Identify pricing opportunities
 • Maintain pricing database

Optionele kennis en vaardigheden

antidumpingwetgeving productkennis internationale belastingheffing op verrekenprijzen principes van teamwerk beschikken over computervaardigheden wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde zakenrelaties aangaan communicatieprincipes contracten beheren mededingingswetgeving

Loopbaanperspectief

Het beroep prijsstellingsanalist behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld