Beroep prijsstellingsanalist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend
 • Artistiek / Onderzoekend

Kennis

 • Dataminingmethoden
 • Ondernemingsbeleid

Vaardigheden

 • Prijsstrategieën toepassen
 • Modellen van kostprijs plus winstopslag maken
 • Financiële analyses van prijsstrategieën uitvoeren
 • Financiële verslagen bijhouden
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Prijsadvies geven
 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Winstgevendheid beheren
 • Gegevensanalyses uitvoeren
 • Statistische voorspellingen doen
 • Rapporten presenteren
 • Marktonderzoek uitvoeren
 • Prijsstellingskansen identificeren
 • Prijsdatabanken bijhouden

Optionele kennis en vaardigheden

antidumpingwetgeving productkennis internationale belastingheffing op verrekenprijzen principes van teamwerk beschikken over computervaardigheden wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde zakenrelaties aangaan communicatieprincipes contracten beheren mededingingswetgeving

Loopbaanperspectief

Het beroep prijsstellingsanalist behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld