Beroep preventieadviseur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

  • Educate on emergency management
  • Perform risk analysis
  • Test safety strategies
  • Advise on safety improvements
  • Manage emergency procedures
  • Estimate damage
  • Advise on risk management
  • Advise on environmental risk management systems
  • Manage emergency evacuation plans
  • Think analytically

Optionele kennis en vaardigheden

preventie van verontreiniging mensen onderrichten over brandveiligheid werkgerelateerde verslagen schrijven risico op overstromingen vaststellen eerste hulp operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties verschillende communicatiekanalen gebruiken wetgeving inzake verontreiniging navolging van beleid garanderen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne omgaan met veterinaire noodgevallen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving inspecties uitvoeren milieuwetgeving brandveiligheidsinspecties uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep preventieadviseur behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag