Beroep praktijklector sociaal werk

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Pedagogie
 • Ondernemingsbeleid
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Volwassenenonderwijs
 • Sociale wetenschappen
 • Toezicht op personen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale werktheorie
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Activiteiten delegeren
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Conflicten hanteren
 • Casemanagement toepassen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Stressbestendig zijn
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Studenten binnen sociaal werk beoordelen
 • Empathisch zijn
 • Veldwerk uitvoeren
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Studenten sociaal werk begeleiden
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Problemen kritisch behandelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale verandering promoten
 • Werken met gemeenschappen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Nadenken over praktijken
 • Integratie bevorderen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Crisisinterventie toepassen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Beschikken over computervaardigheden

Loopbaanperspectief

Het beroep praktijklector sociaal werk behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag