Beroep postkamermedewerker

Postkamermedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren

  De waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt respecteren en in stand houden, zijn of haar vertrouwelijke informatie beschermen en het beleid inzake vertrouwelijkheid duidelijk uitleggen aan de cliënt en andere betrokken partijen.

 • Gegevens over interacties met klanten bijhouden

  Bijzonderheden van verzoeken, opmerkingen en klachten van klanten, alsmede de te nemen maatregelen registreren.

 • Manieren om de reistijd te verminderen analyseren

  Analyseren van toekomstige verbeteringen in reisefficiëntie door vermindering van de reistijd door het aanpassen van routes en het schetsen van alternatieven.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Betrouwbaar handelen

  Handelen op een manier die vertrouwen inboezemt.

 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven

  Relaties aangaan met vervoersbedrijven om te onderhandelen over gunstige overeenkomsten voor het transport van goederen en dieren.

 • In een logistiek team werken

  Het vermogen om met vertrouwen te werken binnen een logistiek team, waarbij elk lid van het team een rol vervult die is ontworpen om de efficiëntie van het geheel te verhogen.

 • Postbezorging organiseren

  Organiseren van de bezorging van de post en kleine pakketten op een efficiënte, vertrouwelijke en veilige manier.

 • Beleid voor informatiebeveiliging toepassen

  Het beleid, methoden en voorschriften voor de beveiliging van gegevens en informatie toepassen, teneinde de beginselen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te eerbiedigen.

 • Gegevens over de levering van goederen bijhouden

  Bijhouden van goederenleveringen; discrepanties melden om de kosten te beheersen en de juiste voorraadniveaus te handhaven.

 • Onderscheid maken tussen verschillende soorten pakketten

  Verschillende soorten te leveren poststukken en pakketten identificeren en onderscheiden. Rekening houden met hun verschillen om te voorzien in de nodige hulpmiddelen die nodig zijn voor de levering.

 • Schriftelijke verslagen over vracht bijhouden

  Schriftelijke verslagen over de hoeveelheid geladen of geloste goederen bijhouden. Tijden, datums en voltooide taken volgen.

 • Gegevens over voorraden bijhouden

  Schriftelijke registratie bijhouden van de hoeveelheid voorraad in opslag, inkomende en uitgaande producten benodigd voor de goede werking van de diensten, reparaties en onderhoudstaken.

 • Persoonlijke gegevens van klanten registreren

  Persoonlijke gegevens van klanten verzamelen en in het systeem registreren; alle handtekeningen en documenten die nodig zijn voor verhuur bekomen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Zorgen dat post ongeschonden is

  De integriteit van brieven en pakjes waarborgen om schade te vermijden. Ervoor zorgen dat de pakjes aan de klanten worden geleverd in dezelfde staat waarin zij werden opgehaald.

 • Post afhandelen

  Het afhandelen van post waarbij rekening wordt gehouden met kwesties op het gebied van gegevensbescherming, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en specificaties van verschillende soorten post.

 • Postinformatiesystemen bedienen

  Bedienen van postinformatiesystemen om de verwerking en behandeling van de post te registreren. Fouten registreren en vaststellen welke pakketten niet zijn afgeleverd. Ervoor zorgen dat post en kleine pakketten traceerbaar zijn tot ze bij de ontvangers worden afgeleverd.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

Loopbaanperspectief

Het beroep postkamermedewerker behoort tot de beroepsgroep Administratief medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246300  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202459500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202465800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB