Beroep portier

Portier: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Gasten begroeten

  Welkom op een vriendelijke manier verwelkomen op een bepaalde plaats.

 • Klanten met bijzondere behoeften assisteren

  Cliënten met speciale behoeften helpen met inachtneming van relevante richtlijnen en speciale normen. Hun behoeften herkennen en zo nodig adequaat op deze behoeften reageren.

 • Alcohol- en drugsmisbruik detecteren

  Mensen identificeren die overmatig alcohol of drugs gebruiken in een faciliteit, doeltreffend omgaan met deze mensen en toezicht houden op de eigen veiligheid van klanten terwijl de relevante voorschriften worden toegepast.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Auto's van de gasten parkeren

  De voertuigen van de gasten op een veilige en efficiënte manier parkeren en aan het einde van hun verblijf het voertuig ophalen.

Optionele kennis en vaardigheden

klachten van klanten afhandelen voor de bagage van de gasten zorgen voor veiligheid aan de deur zorgen boodschappen doen voor klanten veiligheid van een hotel waarborgen aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen pakketten en zendingen verwerken

Loopbaanperspectief

Het beroep portier behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB