Beroep pompbediener

 • Shutterstock.com
  pompbediener

De pompbedieners ondersteunen de brandbestrijding door de pompen te bedienen die water en andere stoffen voor het blussen van branden leveren. Zij zorgen ervoor dat de stof in de juiste hoeveelheid en onder de juiste druk door de slang wordt afgeleverd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Taken pompbediener

 • Reageert op brandalarmen en andere noodoproepen, zoals auto-ongelukken, trein- en vliegtuigongelukken, industriële ongelukken, lozingen van gevaarlijke substanties, bomincidenten en natuurrampen.
 • Trekt brandweeruitrusting aan, zoals vuurbestendige kleding en ademhalingsapparatuur, en rijdt met brandweervoertuigen naar de plaats van het incident.
 • Zoekt, redt en evacueert mensen en dieren uit brandende gebouwen, plaatsen van ongeval en andere gevaarlijke situaties.
 • Geeft eerste hulp en andere medische hulp aan gewonde personen.
 • Controleert en dooft vuren door gebruik te maken van brandweerapparatuur zoals ladders, slangen, pompen en vuurdovende hulpmiddelen.
 • Beoordeelt vuurhaarden en situaties en rapporteert de condities aan leidinggevenden voor instructies, door bijvoorbeeld gebruik te maken van radio's.
 • Brengt goederen in veiligheid uit beschadigde panden en maakt schoon, controleert de plaats van het incident, bijvoorbeeld door gevaarlijke chemische bestanddelen te verwijderen.
 • Duikt voor het lokaliseren en ophalen van objecten onder water.
 • Voert praktijkoefeningen uit en neemt deel aan fysieke en andere trainingen.
 • Inspecteert, maakt schoon en onderhoudt brandweerapparatuur.
 • Informeert en licht het publiek voor op het gebied van brandpreventie.

Gerelateerde beroepen brandweer

 • Brandweerofficier
 • Inspecteur brandveiligheid

Kennis

 • Brandbestrijdingssystemen
 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • EHBO
 • Hydraulische vloeistof
 • Procedures inzake brandpreventie
 • Hydraulica

Vaardigheden

 • Besturingselementen van hydraulische machines bedienen
 • Hydraulische pompen bedienen
 • Omgaan met grote incidenten
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren
 • Noodsituaties beheren
 • Branden blussen
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken
 • Brandbestrijding coördineren
 • Brandblussers gebruiken
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Hydraulische systemen onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

mensen onderrichten over brandveiligheid verschillende communicatiekanalen gebruiken milieubeleid wetgeving inzake verontreiniging kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren nooduitrusting gebruiken veiligheidssystemen onderhouden noodvoertuigen besturen berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen milieuwetgeving risicoanalyses uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep pompbediener behoort tot de beroepsgroep Politie en brandweer. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  laag
verwachte baanopeningen tot 20248200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld