Beroep polygrafist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Polygrafist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Forensische informatie

  De procedures en methoden voor het verzamelen en analyseren van forensische inlichtingen en gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

 • Psychofysiologie

  De studie waarin het verband tussen de geest en het lichaam wordt onderzocht. Met andere woorden, deze studie onderzoekt fysieke antwoorden op gedachten en emoties.

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Zelfvertrouwen tonen

  Mate van volwassenheid laten zien door het volledig begrijpen van de eigen kwaliteiten en vaardigheden die in verschillende situaties als bron van vertrouwen kunnen dienen.

 • Professionele administratie bijhouden

  Documenten van de professionele administratie bewaren en de administratie van de klant bijhouden, formulieren of logboeken invullen en documenten opstellen over bedrijfgerelateerde zaken.

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Vraaggesprekken documenteren

  Antwoorden en informatie registreren, neerschrijven en vastleggen die tijdens interviews worden verzameld voor verwerking en analyse, gebruikmakend van stenografie- of technische apparatuur.

 • Menselijk gedrag observeren

  Gedetailleerde aantekeningen maken over hoe mensen interageren en reageren op elkaar, objecten, concepten, ideeën, overtuigingen en systemen om patronen en trends aan het licht te brengen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Forensische technologie gebruiken

  Gespecialiseerde instrumenten voor forensisch onderzoek gebruiken.

 • Persoonlijkheid beoordelen

  Beoordeel hoe een bepaalde persoon mondeling of fysiek, in een specifieke situatie of in een specifieke situatie, zal reageren.

 • Testen beheren

  De ontwikkeling, het beheer en de evaluatie van een specifieke reeks tests die relevant zijn voor uw activiteiten of de personen die de tests moeten afronden.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

psychologie personen ondervragen mensenrechten promoten helpen bij politieonderzoek strafrecht getuigen tijdens een hoorzitting criminele profielen opstellen gesprekstechnieken mensen profileren criminologie menselijke fysiologie omgaan met agressief gedrag bewijsmateriaal verstrekken onderzoeksmethoden

Loopbaanperspectief

Het beroep polygrafist behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB