Beroep polygrafist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Ondernemend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Forensische informatie
 • Psychofysiologie

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Zelfvertrouwen tonen
 • Professionele administratie bijhouden
 • Juridisch bewijs analyseren
 • Onderzoeksinterviews uitvoeren
 • Vraaggesprekken documenteren
 • Menselijk gedrag observeren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Forensische technologie gebruiken
 • Persoonlijkheid beoordelen
 • Testen beheren
 • Berichten over analyseresultaten
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

Optionele kennis en vaardigheden

psychologie personen ondervragen mensenrechten promoten helpen bij politieonderzoek strafrecht getuigen tijdens een hoorzitting criminele profielen opstellen gesprekstechnieken mensen profileren criminologie menselijke fysiologie omgaan met agressief gedrag bewijsmateriaal verstrekken onderzoeksmethoden

Loopbaanperspectief

Het beroep polygrafist behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag