Beroep politieagent

Politieagenten gebruiken opsporingsmethoden om criminaliteit te voorkomen, criminelen te vervolgen en aan te houden en het publiek te beschermen tegen gewelddadige en criminele activiteiten. Zij voeren bewakings- en patrouilleringsactiviteiten uit om misdrijven te voorkomen en daders aan te houden. Ze bieden hulp aan slachtoffers en het grote publiek en vervullen administratieve taken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend

Gerelateerde beroepen politie

 • Agent haven-, water-, spoorweg-, milieu- en bedrijfspolitie
 • Agent van de verkeerspolitie
 • Inspecteur van politie
 • Opsporingsambtenaar
 • Politie agent teamleider
 • Rechercheur
 • Reddingsduiker
 • Teamleider agenten van politie
 • Wijkagent

Kennis

 • Verkeerswetgeving
 • Eerste hulp
 • Wettelijk gebruik van geweld
 • Ordehandhaving

Vaardigheden

 • In gebieden patrouilleren
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Omgaan met bewijsmateriaal
 • Zorgen voor de toepassing van wetten
 • Reageren op noodsituaties
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens
 • Publiek instrueren
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • Overtreders aanhouden
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksmethoden officiële documenten controleren beginselen van veilig paardrijden fouilleringen uitvoeren plaats delict onderzoeken gegeven instructies volgen dieren opleiden voor professionele doeleinden onderzoek onder water uitvoeren duikuitrusting onderhouden tests op drugsmisbruik uitvoeren illegale stoffen paarden berijden anticiperen op te verwachten problemen op de weg vervalsingszaken onderzoeken drugsonderzoeken voeren mensen onderrichten over verkeersveiligheid spoorwegrecht personen in bedwang houden duikapparatuur controleren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken conflicten hanteren verkeer regelen verkeersongevallen onderzoeken fysieke eigenschappen van spoorwegen orde handhaven op de plaats van ongevallen paarden verzorgen zorgen voor de openbare orde en veiligheid vereisten voor duikoperaties patronen in wegverkeer analyseren omgaan met grote incidenten situatieschetsen schrijven kennis van menselijk gedrag gebruiken spoorwegoperaties beoordelen diefstalpreventie beheren boetes opleggen waakzaam zijn vragen beantwoorden bewijsmateriaal verstrekken ooggetuigenverslagen aanhoren juridisch bewijs analyseren mensenmassa’s beheersen

Loopbaanperspectief

Het beroep politieagent behoort tot de beroepsgroep Politie en brandweer. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  laag
verwachte baanopeningen tot 20248200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld