Beroep politicoloog

Een politicoloog voert wetenschappelijke onderzoeken uit op het gebied van democratische, autoritaire en totalitaire politieke stelsels. Hij/zij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën bijv. door een analyse van het functioneren en de inhoud van politieke instellingen. Een politicoloog past zijn/haar wetenschappelijke kennis praktisch toe in het advies bij het opstellen van beleid. Een politicoloog gebruikt verschillende onderzoeksmethoden en technieken om de onderzoeken uit te voeren. Hij bestudeert en interpreteert vakliteratuur, voert opiniepeilingen uit en/of bestudeert politieke verschijnselen in de maatschappij. De bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek beschrijft hij/zij in wetenschappelijke artikelen en rapporten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel
 • Onderzoekend / Artistiek

Taken politicoloog

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën in de politicologie.
 • Praktisch toepassen van kennis over politicologie.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken.
 • Bestuderen en interpreteren van vakliteratuur en/of politieke verschijnselen in de maatschappij.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Inzetten van onderzoeksassistenten om het onderzoek uit te voeren.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid
 • Politieke wetenschappen
 • Politiek
 • Politieke ideologieën
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Regeringsbeleid
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Berichten over analyseresultaten
 • Technieken toepassen voor statistische analyses

Optionele kennis en vaardigheden

internationaal recht kwantitatief onderzoek uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen advies geven over public relations advies geven aan wetgevers politieke partijen public relations verzorgen economie onderzoeksvoorstellen schrijven verkiezingsprocedures analyseren buitenlands beleid analyseren relaties met overheidsinstellingen onderhouden sociologie een professioneel netwerk ontwikkelen kieswet risicofactoren inschatten kwalitatief onderzoek uitvoeren politieke wetenschappen onderwijzen wetenschappelijke verhandelingen schrijven advies geven over buitenlands beleid buitenlandse zaken nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren openbare onderzoeken uitvoeren politieke campagnevoering onderwijsstrategieën toepassen technische expertise leveren advies geven over wetgevingsbesluiten