Beroep podoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Podoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Dermatologie

  Dermatologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Alternatieven voor orthopedische behandeling

  Passende en beschikbare niet-operatieve en operatieve behandelingsalternatieven voor veel voorkomende orthopedische aandoeningen en letsels, de voordelen en beperkingen van elk type behandeling alsmede mogelijke bijwerkingen of complicaties van de behandeling.

 • Histologie

  De microscopische analyse van cellen en weefsels.

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Orthopedische aandoeningen

  De fysiologie, pathofysiologie, pathologie en natuurgeschiedenis van veel voorkomende orthopedische aandoeningen en letsels.

 • Voetproblemen

  Aandoeningen en afwijkingen die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de voeten, zoals schimmelinfecties, ingegroeide nagels, wratten, onwelriekende voeten, platvoeten en hallux valgus.

 • Immunologie

  Immunologie is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Gedragstherapie

  De kenmerken en grondslagen van gedragstherapie, die zich richt op het veranderen van ‘ongewenst of negatief gedrag van patiënten’. De gedragstherapie bestudeert het bestaande gedrag en de wijze waarop dit gedrag kan worden afgeleerd.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Kinetiek

  De studie van beweging en zijn oorzaken.

 • Biomechanica

  Het gebruik van mechanische middelen om de functie en structuur van biologische organismen te begrijpen.

 • Chiropodie

  Medische praktijk die zich richt op stoornissen van de voet.

 • Gezondheidszorg

  De structuur en functie van de gezondheidsdiensten.

Vaardigheden

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Orthopedische hulpmiddelen aanbevelen

  Aanbevelingen doen aan patiënten om op maat gemaakte inlegzolen, vulling en steunzolen te gebruiken om voetpijn te verlichten.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Medische apparaten onderhouden

  Ervoor zorgen dat alle medische apparaten en apparaten op de juiste wijze worden opgeslagen en onderhouden, zodat ze hun functionaliteit en uiterlijk behouden.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Podiatrisch consult uitvoeren

  De conditie van de voeten van de patiënt beoordelen door zijn/haar teennagels te knippen, eelt te verwijderen en te controleren op likdoorns, eelt en wratten en een diagnose te stellen.

 • Voetgezondheid promoten

  Informatie en richtlijnen verstrekken over de middelen om de voeten gezond te houden door passend schoeisel te dragen of door het vermijden van ongezonde praktijken zoals schimmelinfecties.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

Optionele kennis en vaardigheden

werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg hydrotherapie massagetherapie toepassen podiatrische chirurgie sport- en bewegingsgeneeskunde orthotiek zorgen voor gepaste administratie van afspraken vreemde talen gebruiken bij zorg voetorthesen ontwikkelen advies over schoeisel geven aan patiënten gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren reumatologie kindergeneeskunde medische verzekeringsclaims verwerken anesthesiologie

Loopbaanperspectief

Het beroep podoloog behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB