Beroep plukker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

  • In de buitenlucht werken
  • Fruit en groenten selecteren
  • Gewassen oogsten
  • Producten opslaan
  • Gezondheid en veiligheid in acht nemen tijdens oogsten
  • Oogsthulpmiddelen dragen
  • Gewassen opslaan

Optionele kennis en vaardigheden

fruit of groenten meten groenten of fruit verpakken agrarische machines besturen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten opslagfaciliteiten beheren geplukte groenten en fruit laden

Loopbaanperspectief

Het beroep plukker behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten landbouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247900  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld