Beroep pluimveesekser

Pluimveesekser: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veeselectiebeginselen

  Selectiecriteria voor vee en bepaling van veeklassen.  

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

Vaardigheden

 • Geslacht van dieren bepalen

  Het geslacht van een dier bepalen.

 • Vee selecteren

  Merken, sorteren en scheiden van dieren op doel en bestemming, rekening houdend met de conditie van het dier en de toepasselijke wetgeving

 • Pluimvee vangen

  Vangen van het pluimvee voor onderzoek, behandeling of verplaatsing.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Veilig omgaan met dieren

  Een veilige en humane interactie met het dier waarborgen, waarbij factoren worden vermeden die hun gedrag negatief zullen beïnvloeden. Dit omvat het gebruik van vormen van humane opleiding en het gebruik ervan voor eigenaren/houders, om ervoor te zorgen dat deze op passende wijze worden gebruikt en dat het welzijn van het dier wordt beschermd.

Optionele kennis en vaardigheden

vee voeren voortplanting van vee veeziekten controleren voeden van vee soorten vee veeteeltsystemen gezondheid en welzijn van vee beheren vee controleren kwaliteitseisen voor de productie van veevoeder diervoeding diersoorten

Loopbaanperspectief

Het beroep pluimveesekser behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB