Beroep ploegbaas in de fruitteelt

De teamleiders van het fruit-productieteam zijn verantwoordelijk voor het leiden en samenwerken met een team. Zij organiseren dagelijkse werkroosters voor de productie van fruitgewassen en nemen deel aan de productieprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur landbouwwetenschappen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Kennis

 • Groente- en fruitproducten
 • Beginselen van gewasproductie
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Bemestingsbeginselen
 • Soorten broeikassen
 • Oogstmethoden voor planten
 • Bodemstructuur
 • Beginselen van leiderschap
 • Soorten opslagfaciliteiten
 • Kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Beginselen van bewatering
 • Tuinbouwbeginselen
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Beginselen van projectbeheer
 • Bestrijding van plantenziekten

Vaardigheden

 • Fruit en groenten selecteren
 • Opslagfaciliteiten beheren
 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken
 • Tuinbouwmateriaal gebruiken
 • Verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken
 • Beslissingen nemen inzake teelt van planten
 • Leiderschap bieden
 • Planten kweken
 • Contracten beheren
 • Productie optimaliseren
 • Zorgen voor vruchtbaarheid van grond
 • Areaal gereedmaken
 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen
 • Producten opslaan
 • Areaal gereedmaken voor beplanting
 • Planten verzorgen
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Gewassen oogsten
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Geplukte groenten en fruit laden
 • Velden controleren

Optionele kennis en vaardigheden

taakgegevens bijhouden ecologie agrarische productieplannen ontwikkelen bestellingen van landbouwproducten samenstellen beginselen van voedselveiligheid verwerkingsmachines voor fruit en groenten bedienen technisch materiaal onderhouden agrotoerisme agrotoeristische activiteiten beheren personeel werven voedingsmiddelenwetgeving omgaan met veterinaire noodgevallen bemestingswerkzaamheden uitvoeren helpen bij het gebruik van apparatuur groenten of fruit verpakken productverwerking op boerderijen uitvoeren boerderij-inrichting voorstellen werkgerelateerde berekeningen in de landbouw uitvoeren helpen bij landschapsprojecten tuingereedschap gebruiken biologische landbouw agronomie agronomische productiebeginselen begrotingsbeginselen agrarisch bedrijfsbeheer ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek agrotoeristische diensten verlenen productieondernemingen beheren geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren leiding geven aan agrarisch personeel