Beroep ploegbaas in de fruitteelt

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Beginselen van bewatering
 • Beginselen van projectbeheer
 • Bodemstructuur
 • Bemestingsbeginselen
 • Groente- en fruitproducten
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Soorten broeikassen
 • Beginselen van leiderschap
 • Tuinbouwbeginselen
 • Kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Oogstmethoden voor planten
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Beginselen van gewasproductie
 • Soorten opslagfaciliteiten

Vaardigheden

 • Gewassen oogsten
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken
 • Velden controleren
 • Zorgen voor vruchtbaarheid van grond
 • Geplukte groenten en fruit laden
 • Verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken
 • Areaal gereedmaken voor beplanting
 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen
 • Tuinbouwmateriaal gebruiken
 • Leiderschap bieden
 • Fruit en groenten selecteren
 • Contracten beheren
 • Beslissingen nemen inzake teelt van planten
 • Planten kweken
 • Areaal gereedmaken
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Planten verzorgen
 • Producten opslaan
 • Opslagfaciliteiten beheren
 • Productie optimaliseren

Optionele kennis en vaardigheden

agrotoeristische activiteiten beheren ecologie omgaan met veterinaire noodgevallen werkgerelateerde berekeningen in de landbouw uitvoeren productverwerking op boerderijen uitvoeren agronomie ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek helpen bij het gebruik van apparatuur beginselen van voedselveiligheid agronomische productiebeginselen tuingereedschap gebruiken productieondernemingen beheren agrotoerisme verwerkingsmachines voor fruit en groenten bedienen helpen bij landschapsprojecten agrarische productieplannen ontwikkelen groenten of fruit verpakken bemestingswerkzaamheden uitvoeren taakgegevens bijhouden agrotoeristische diensten verlenen boerderij-inrichting voorstellen biologische landbouw voedingsmiddelenwetgeving leiding geven aan agrarisch personeel geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren bestellingen van landbouwproducten samenstellen personeel werven agrarisch bedrijfsbeheer begrotingsbeginselen technisch materiaal onderhouden