Beroep pleegzorgbegeleider

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Kinderbescherming
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Klantendiensten
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale wetenschappen
 • Ondernemingsbeleid
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren

Vaardigheden

 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Sociale verandering promoten
 • Activiteiten delegeren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Conflicten hanteren
 • Kandidaat-pleegouders beoordelen
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Bezoeken brengen aan pleeggezinnen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Werken met gemeenschappen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Integratie bevorderen
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale crisissen beheersen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Plaatsing van kinderen bepalen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Empathisch zijn
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Actief luisteren
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Sociale problemen voorkomen
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Stressbestendig zijn
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen

Loopbaanperspectief

Het beroep pleegzorgbegeleider behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog