Beroep Plastisch chirurg

Een plastisch chirurg herstelt misvormde lichaamsdelen door een ziekte, ongeval of aangeboren afwijking of lichaamsdelen die een patiënt als storend ervaart. Hij past het lichaam aan aan de wensen van de patiënt middels operaties. Hij is de leidinggevende van assistent-specialisten plastische chirurgie, en verzorgt lessen voor studenten. Een plastisch chirurg overlegt regelmatig met andere specialisten zoals operatiepersoneel en huisartsen. Hij houdt spreekuren waarin hij de klachten van de patiënt onderzoekt. De plastisch chirurg stelt een diagnose en bespreekt de behandeling met de patiënt. Hij stelt ook behandelplan op. De nazorg voor patiënt is ook de verantwoordelijkheid van de plastisch chirurg. Hij houdt daarnaast de patiëntadministratie bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Plastisch chirurg: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken plastisch chirurg

 • Herstellen van misvormde of voor de patiënt storende lichaamsdelen middels operaties.
 • Aanpassen van de lichaamsdelen naar wens van de patiënt.
 • Houden van spreekuren om de klachten van de patiënt te bespreken de onderzoeken.
 • Opstellen van een behandelplan.
 • Leiding geven aan de assistent-specialisten plastisch chirurgen.
 • Verzorgen van lessen voor studenten.
 • Overleggen met andere specialisten.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Plastisch chirurg behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB