Beroep planoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Geografische informatiesystemen
 • Technische beginselen
 • Zone-indelingscodes
 • Wettelijke voorschriften voor stedelijke planning
 • Civiele techniek
 • Landmeting
 • Milieubeleid
 • Technische tekeningen
 • Geografie
 • Stedelijke planning
 • Inspectiemethoden
 • Topografie

Vaardigheden

 • Adviseren over landgebruik
 • Adviseren over architectuurkwesties
 • Berekeningen van onderzoeken vergelijken
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken
 • Technische expertise leveren

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksactiviteiten documenteren grenzen vaststellen fotogrammetrie onderzoeksberekeningen uitvoeren duurzaamheid promoten landmetingen uitvoeren contacten onderhouden met lokale overheden landmeetapparatuur bedienen regelgeving voor architectuur geologie onderzoeksmetingen registreren geodesie architecten adviseren gegevens verzamelen met een gps bouwverordeningen gis-gegevens verzamelen adviseren over bouwaangelegenheden

Loopbaanperspectief

Het beroep planoloog behoort tot de beroepsgroep Architecten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog