Beroep planoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Planoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Zone-indelingscodes

  De verdeling van land in zones waar verschillende toepassingen en activiteiten zijn toegestaan, zoals activiteiten op het gebied van woningen, landbouw en industrie. Deze gebieden worden geregeld door wetgevingsprocedures en lokale overheden.

 • Wettelijke voorschriften voor stedelijke planning

  Investeringen en planologische overeenkomsten. Ontwikkelingen in de bouwwetgeving met betrekking tot milieu, duurzaamheid, sociale en financiële aangelegenheden.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Landmeting

  De techniek voor het bepalen van de driedimensionale positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken daartussen.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Geografie

  De wetenschappelijke discipline die het land, de verschijnselen, kenmerken en bewoners van de aarde bestudeert. Dit domein probeert inzicht te krijgen in de natuurlijke en door de mens veroorzaakte complexiteit van de aarde.

 • Stedelijke planning

  Een politiek en technisch proces dat erop gericht is het stedelijk milieu te ontwerpen en het landgebruik te optimaliseren door verschillende aspecten in aanmerking te nemen, zoals infrastructuur, water en groene en sociale ruimten.

 • Inspectiemethoden

  Inzicht hebben in de enquêtemethoden, de teledetectietechnieken en apparatuur.

 • Topografie

  Grafische weergave van de oppervlakte van een plaats of regio op een kaart waarop hun relatieve posities en hoogten zijn aangegeven.

Vaardigheden

 • Adviseren over landgebruik

  De beste manieren voor het gebruik van land en hulpbronnen aanbevelen. Advies verstrekken over plaatsen voor wegen, scholen, parken, enz.

 • Adviseren over architectuurkwesties

  Advies geven over het architectonisch ontwerp op basis van kennis van zaken zoals ruimtelijke verdeling, evenwicht van de bouwelementen en de esthetiek.

 • Berekeningen van onderzoeken vergelijken

  De nauwkeurigheid van gegevens bepalen door berekeningen te vergelijken met toepasselijke normen.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken

  Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen.

 • Technische expertise leveren

  Deskundige kennis op een bepaald gebied, met name op het gebied van mechanische of wetenschappelijke onderwerpen, ter beschikking stellen aan besluitvormers, ingenieurs, technisch personeel of journalisten.

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksactiviteiten documenteren grenzen vaststellen fotogrammetrie onderzoeksberekeningen uitvoeren duurzaamheid promoten landmetingen uitvoeren contacten onderhouden met lokale overheden landmeetapparatuur bedienen regelgeving voor architectuur geologie onderzoeksmetingen registreren geodesie architecten adviseren gegevens verzamelen met een gps bouwverordeningen gis-gegevens verzamelen adviseren over bouwaangelegenheden

Loopbaanperspectief

Het beroep planoloog behoort tot de beroepsgroep Architecten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB