Beroep planningsingenieur lederproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen
 • Communicatietechnieken gebruiken
 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf
 • Aanpassen aan veranderende situaties
 • Analytisch denken
 • Met belanghebbenden onderhandelen
 • Deadlines halen
 • IT-instrumenten gebruiken
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces
 • Werkinstructies uitvoeren
 • Omgaan met collega’s
 • Productie inplannen
 • In teams werken bij de productie van textiel

Optionele kennis en vaardigheden

grondstoffenvoorraad inkopen werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen functies van machines defecten op ruwe huiden identificeren fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer scheikundige aspecten van leer gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren leertechnologie leiding geven aan personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep planningsingenieur lederproductie behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog