Beroep planningsingenieur lederproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen
 • Communicatietechnieken gebruiken
 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf
 • Aanpassen aan veranderende situaties
 • Analytisch denken
 • Met belanghebbenden onderhandelen
 • Deadlines halen
 • IT-instrumenten gebruiken
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces
 • Werkinstructies uitvoeren
 • Omgaan met collega’s
 • Productie inplannen
 • In teams werken bij de productie van textiel

Optionele kennis en vaardigheden

grondstoffenvoorraad inkopen werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen functies van machines defecten op ruwe huiden identificeren fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer scheikundige aspecten van leer gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren leertechnologie leiding geven aan personeel