Beroep plaatser van verkeersborden

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Road signage standards
 • Road traffic laws

Vaardigheden

 • Place temporary road signage
 • Operate GPS systems
 • Work ergonomically
 • Inspect construction supplies
 • Inspect construction sites
 • Use safety equipment in construction
 • Follow health and safety procedures in construction
 • Interpret 3D plans
 • Interpret traffic signals
 • Interpret 2D plans
 • Operate hand drill

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden meetinstrumenten gebruiken werken in een bouwteam mobiele kranen bedienen beton mengen wegdek verwijderen trilheimachines bedienen persoonlijke administratie bijhouden breekbare voorwerpen hanteren beton gieten verkeersborden inspecteren binnenkomende bouwmaterialen verwerken

Loopbaanperspectief

Het beroep plaatser van verkeersborden behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten bouw en industrie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld