Beroep plaatser van verkeersborden

Plaatser van verkeersborden: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Normen voor verkeerssignalisatie

  Nationale en Europese voorschriften voor plaatsing en eigenschappen van verkeersborden, met inbegrip van afmetingen, hoogte, reflectie en andere belangrijke kenmerken.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Tijdelijke wegsignalisatie plaatsen

  Tijdelijke verkeersborden, verlichting en barrières plaatsen om weggebruikers te waarschuwen voor activiteiten op de weg.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Handboren gebruiken

  Een handboor gebruiken om gaten te maken in verschillende soorten materiaal zoals steen, baksteen en hout. Ervoor zorgen u de juiste apparatuur, instellingen, boor en druk voor de taak worden gebruikt.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden meetinstrumenten gebruiken werken in een bouwteam mobiele kranen bedienen beton mengen wegdek verwijderen trilheimachines bedienen persoonlijke administratie bijhouden breekbare voorwerpen hanteren beton gieten verkeersborden inspecteren binnenkomende bouwmaterialen verwerken

Loopbaanperspectief

Het beroep plaatser van verkeersborden behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten bouw en industrie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB