Beroep piloot

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Visual flight rules
 • Air traffic control operations
 • Geographic areas
 • Civil aviation regulations
 • Common aviation safety regulations
 • Aircraft flight control systems
 • Air transport law

Vaardigheden

 • Ensure compliance with civil aviation regulations
 • Have spatial awareness
 • Operate radar equipment
 • Ensure ongoing compliance with regulations
 • Use different communication channels
 • Operate cockpit control panels
 • Read maps
 • Undertake procedures to meet aircraft flight requirements
 • Perform take off and landing
 • Read 3D displays
 • Implement airside safety procedures
 • Operate radio navigation instruments
 • Apply signalling control procedures
 • Operate two-way radio systems
 • Comply with air traffic control operations
 • Operate radio equipment

Optionele kennis en vaardigheden

militaire luchtvaartregelgevingen toepassen antwoord geven op vragen van klanten zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens klachten van klanten afhandelen aanpassen aan veranderende situaties preventieve simulaties maken planning voor luchthavens relaties met klanten onderhouden geostationaire satellieten vriendelijk zijn tegen reizigers militaire luchtvaart doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen gevaren voor de veiligheid vaststellen zorgen voor vlotte operaties aan boord luchtmachtprocedures toepassen werkgerelateerde verslagen schrijven luchtmachtoperaties ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen stressbestendig zijn omgaan met stressvolle situaties procedures opstarten om aan vluchteisen van helikopters te voldoen routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren zorgen voor de openbare orde en veiligheid risicoanalyses uitvoeren checklists volgen luchtvaartmeteorologie militaire code mechanische problemen in vliegtuigen aanpakken onafhankelijke operationele besluiten nemen veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren betrouwbaar handelen omgaan met moeilijke werkomstandigheden transportbeheerconcepten toepassen instructies aan medewerkers geven reageren op veranderende navigatieomstandigheden procedures opstarten om aan de eisen te voldoen om vliegtuigen van meer dan 5 700 kg te besturen tegengewicht in vervoersmiddelen behouden surveillanceradars taakgegevens bijhouden schriftelijke verslagen inzake werk analyseren vliegtuigonderhoud organiseren vliegmanoeuvres uitvoeren actief luisteren opsporings- en reddingsmissies uitvoeren veiligheidsprocedures van luchthavens volgen procedures vóór de vlucht voor ifr-vluchten visuele geletterdheid bezitten toezicht houden op bemanning vliegplannen uitvoeren communiceren met klanten financiële risico’s beheren communiceren in het engels op competent gebruiksniveau in een luchtvaartteam werken luchthavennormen en -voorschriften toepassen navigatieberekeningen maken methoden voor goederenvervoer vliegtuigen uitvoerig controleren mondelinge instructies volgen beschikken over computervaardigheden ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen in gebieden patrouilleren zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten ondernemingsbeleid toepassen vliegplan maken transportroutes opstellen meteorologische informatie gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep piloot behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag