Beroep petroleumingenieur

Petroleumingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Aardolie

  De verschillende facetten van olie: winning, verwerking, bestanddelen, gebruik, milieukwesties, enz.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Activiteiten voor het testen van bronnen

  Testprocedures, waaronder het testen van de volumetrische doorstroming en de druk, waarmee het vermogen van een put om olie te produceren wordt aangegeven.

 • Fossiele brandstoffen

  De soorten brandstoffen die hoge doses koolstof bevatten zoals gas, steenkool en aardolie, en de processen waardoor ze worden gevormd, zoals de anaërobe ontbinding van organismen, evenals de manieren waarop ze worden gebruikt om energie op te wekken.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Alcoholbrandstoffen

  Alcoholen zoals ethanol en methanol worden gebruikt voor het verbeteren van de vermogensprestaties van motoren door deze te injecteren in de luchtinlaat van verbrandingsmotoren met geforceerde inductie.

 • Biodiesel

  De dieselbrandstof op basis van plantaardige olie of dierlijk vet die ontstaat door lipiden die reageren met alcohol.

 • Aardgas

  De diverse facetten van aardgas: winning, verwerking, bestanddelen, toepassingen, milieufactoren enz.

Vaardigheden

 • Interactie van putten beheren

  Het proces begrijpen en beheren van verschillende putten die met elkaar interageren.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Gevolgen voor het milieu beheersen

  Maatregelen treffen om de biologische, chemische en fysieke effecten van mijnbouwactiviteiten op het milieu tot een minimum te beperken.

 • Verbetering stroomsnelheid vaststellen

  Aanbevelen en evalueren van de verbetering van het debiet; begrijpen en veilig uitvoeren van een zuurbehandeling of hydraulische fracturen.

 • Toezicht houden op putactiviteiten

  Toezicht houden op de activiteiten ter plaatse van de put en het personeel beheren, met inbegrip van de opleiding van en het toezicht op het personeel. Beheer een team dat samenwerkt als een team; zorg ervoor dat deadlines worden gerespecteerd voor een grotere klanttevredenheid.

 • Extractievoorstellen voorbereiden

  Gedetailleerde extractievoorstellen opstellen door de informatie over de ondergrond over de extractielocatie en instemming van de betrokken partners samenstellen.

 • Vloeistofproductie in gas beheren

  Kwesties beheren en anticiperen op mogelijke problemen in verband met stoffen die betrokken zijn bij de productie van olie en gas.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Pompen in aardoliewinning beheren

  Bedienings-, gas- en oliepompinstallaties. Toezicht houden op de meetapparatuur en de apparatuur bewaken en controleren om ervoor te zorgen dat de winning efficiënt en veilig verloopt.

 • Stroomsysteem voor putten ontwerpen

  Systemen ontwerpen/ontwikkelen die de bron helpen om te stromen; dompelpompen gebruiken.

 • Extractiegegevens interpreteren

  Extractiegegevens verwerken en interpreteren en feedback naar de ontwikkelteams sturen; lessen toepassen op concrete operationele activiteiten.

 • Samenwerken met ingenieurs die boorputtests uitvoeren

  Relaties opbouwen met technici voor brontesten om procedures te optimaliseren; beslissingen nemen in realtime betreffende problemen bij het verkrijgen van gegevens.

 • Activiteiten voor extractieregistratie controleren

  Controleren van de houtkapactiviteiten en toezicht houden op de formatietests en de bemonstering; de resultaten analyseren en interpreteren.

 • Boorputapparatuur selecteren

  Selecteren en kopen van de juiste apparatuur voor verschillende functies in de boorput.

 • Productievloeistof in olieproductie beheren

  Kwesties beheren en inspelen op mogelijke problemen als gevolg van vloeistoffen betrokken bij de productie van olie.

 • Aardgasverwerkingssystemen ontwerpen

  Apparatuur en procedures ontwerpen om onzuiverheden uit aardgas te verwijderen om ervoor te zorgen dat de bijproducten aan de voorschriften voldoen en als brandstof kunnen worden gebruikt.

 • Putresultaten rapporteren

  Resultaten goed documenteren en delen, op een transparantie manier; resultaten communiceren aan zakelijke partners, auditoren, samenwerkende teams en intern management.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

Optionele kennis en vaardigheden

de putafwerking voor aardolieproductie ontwerpen reservoirsurveillancesystemen gebruiken exploitatie van met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales samenwerken met mijnbouwprofessionals prestatieplannen voor reservoir samenstellen geologie evaluatieprogramma's inzake bronformatie voorbereiden ondersteuning voor olieraffinage geven oliebronnen plannen soorten brandstoffen

Loopbaanperspectief

Het beroep petroleumingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB