Beroep petroleumingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Milieuwetgeving
 • Aardolie
 • Wiskunde
 • Activiteiten voor het testen van bronnen
 • Fossiele brandstoffen
 • Chemie
 • Aardgas

Vaardigheden

 • Interactie van putten beheren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Gevolgen voor het milieu beheersen
 • Verbetering stroomsnelheid vaststellen
 • Toezicht houden op putactiviteiten
 • Extractievoorstellen voorbereiden
 • Vloeistofproductie in gas beheren
 • Technische rapporten opstellen
 • Problemen oplossen
 • Pompen in aardoliewinning beheren
 • Stroomsysteem voor putten ontwerpen
 • Extractiegegevens interpreteren
 • Samenwerken met ingenieurs die boorputtests uitvoeren
 • Activiteiten voor extractieregistratie controleren
 • Boorputapparatuur selecteren
 • Productievloeistof in olieproductie beheren
 • Aardgasverwerkingssystemen ontwerpen
 • Putresultaten rapporteren
 • Een computer gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

de putafwerking voor aardolieproductie ontwerpen reservoirsurveillancesystemen gebruiken exploitatie van met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales samenwerken met mijnbouwprofessionals prestatieplannen voor reservoir samenstellen geologie evaluatieprogramma's inzake bronformatie voorbereiden ondersteuning voor olieraffinage geven oliebronnen plannen soorten brandstoffen

Loopbaanperspectief

Het beroep petroleumingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog