Beroep petroleumingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Milieuwetgeving
 • Aardolie
 • Wiskunde
 • Activiteiten voor het testen van bronnen
 • Fossiele brandstoffen
 • Chemie
 • Aardgas

Vaardigheden

 • Interactie van putten beheren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Gevolgen voor het milieu beheersen
 • Verbetering stroomsnelheid vaststellen
 • Toezicht houden op putactiviteiten
 • Extractievoorstellen voorbereiden
 • Vloeistofproductie in gas beheren
 • Technische rapporten opstellen
 • Problemen oplossen
 • Pompen in aardoliewinning beheren
 • Stroomsysteem voor putten ontwerpen
 • Extractiegegevens interpreteren
 • Samenwerken met ingenieurs die boorputtests uitvoeren
 • Activiteiten voor extractieregistratie controleren
 • Boorputapparatuur selecteren
 • Productievloeistof in olieproductie beheren
 • Aardgasverwerkingssystemen ontwerpen
 • Putresultaten rapporteren
 • Een computer gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

de putafwerking voor aardolieproductie ontwerpen reservoirsurveillancesystemen gebruiken exploitatie van met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales samenwerken met mijnbouwprofessionals prestatieplannen voor reservoir samenstellen geologie evaluatieprogramma's inzake bronformatie voorbereiden ondersteuning voor olieraffinage geven oliebronnen plannen soorten brandstoffen