Beroep Persvoorlichter

Een persvoorlichter is verantwoordelijk voor het geven van informatie en voorlichting over de activiteiten van een bedrijf of organisatie naar de buitenwereld. Voor een persvoorlichter is het van belang dat hij of zij goed weet wat er binnen een bedrijf of organisatie speelt en hoe dat het beste naar buiten kan worden gebracht. Hij of zij bepaalt mede de inhoud van voorlichtingsmateriaal en onderhoudt de contacten met de pers. Ten behoeve van de informatieoverdracht organiseert een persvoorlichter persconferenties en rondleidingen en maakt hij of zij gebruik van visuele hulpmiddelen om de informatie beter over te dragen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken persvoorlichter

 • Het verzamelen van informatie over activiteiten en actuele onderwerpen binnen bedrijven en organisaties.
 • Het verzorgen van de informatieoverdracht naar de buitenwereld.
 • Contacten onderhouden met de media.
 • Betrokken bij bepaling voorlichtingsmaterialen.
 • Opstellen van persberichten.
 • Het organiseren van persconferenties en rondleidingen.
 • Inzetten van visuele ondersteuning in de vorm van video's en overheadprojectors.

Gerelateerde beroepen journalistiek, redactie

 • Auteur, schrijver
 • Columnist, commentator
 • Journalist
 • Mediacorrespondent
 • Multimediaontwikkelaar
 • Nieuwsanalist
 • Redacteur boeken
 • Redacteur, anders
 • Redactiesecretaresse
 • Tekstcorrector
 • Uitgever
 • Verslaggever

Loopbaanperspectief

Het beroep Persvoorlichter behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog