Beroep personeelsfunctionaris

Personeelsfunctionarissen ontwikkelen en implementeren strategieën die hun werkgevers helpen bij het selecteren en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel binnen die bedrijfssector. Ze werven personeel, maken vacatures op, interviewen en plaatsen mensen op de shortlist, onderhandelen met uitzendbureaus en stellen arbeidsvoorwaarden op. Personeelsfunctionarissen beheren ook de salarisadministratie, beoordelen salarissen en adviseren over beloningen en arbeidsrecht. Zij zorgen voor opleidingsmogelijkheden om de prestaties van medewerkers te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Taken personeelsfunctionaris

 • Adviseren en ondersteunen op het gebied van personeelsaangelegenheden.
 • Zich bezighouden met de werving en selectie, bewaken van het ziekteverzuim en ondersteunen bij beoordelings- en functioneringsgesprekken met werknemers.
 • Bestuderen en onderzoeken van bedrijfsprestaties en beschrijven van functies en taken.
 • Adviseren en begeleiden van werknemers in kader van opleiding en loopbaan.
 • Bemiddelen bij problemen en conflicten tussen medewerkers en managers.

Gerelateerde beroepen personeelszaken

 • Adviseur arbeidsverhoudingen
 • HR-adviseur
 • Opleidingsfunctionaris personeelsontwikkeling
 • Salaris- of personeelsadministrateur

Kennis

 • Vacatures op de arbeidsmarkt
 • Arbeidswet
 • Arbeidswetgeving

Vaardigheden

 • Persoonlijkheid beoordelen
 • Personen interviewen
 • Communicatietechnieken gebruiken
 • Actief luisteren
 • Onderhandelen over arbeidsovereenkomsten
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf
 • Mensen profileren
 • Vraaggesprekken documenteren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Salarissen beheren
 • Vergaderingen regelen
 • Personeel aanwerven
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

ondernemingsbeleid volgen training evalueren feedback van werknemers verzamelen trainingen organiseren advies geven over persoonlijke aangelegenheden telefonisch communiceren medewerkers begeleiden gezondheidsprogramma's voor werknemers begeleiden reclametechnieken afspraken beheren programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen onderhandelen met arbeidsbureaus noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen personeelsevaluaties organiseren mensenrechten promoten processen van personeelszaken kennis van menselijk gedrag gebruiken individuele werknemers begeleiden werknemers opleiden personeelsbeleid socialemediamarketing toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep personeelsfunctionaris behoort tot de beroepsgroep Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411800  laag
verwachte baanopeningen tot 202413600  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld