Beroep pelsdierhouder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Diervoeding
 • Soorten vee
 • Voortplanting van vee
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Voeding geven aan dieren
 • Dierenhygiëne beheren
 • Boerderijapparatuur gebruiken
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Dode dieren afvoeren
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Welzijn van dieren controleren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Dierenverblijven onderhouden
 • Vee voeren
 • Behandelingen toedienen aan dieren
 • Gezondheid en welzijn van vee beheren
 • Vee controleren
 • Dieren villen
 • Beweging van dieren controleren
 • Vee beheren
 • Dierenverslagen opstellen
 • Zorgen voor jonge dieren
 • Pelsdieren slachten
 • Helpen bij de geboorte van dieren
 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken
 • Helpen bij het vervoer van dieren
 • Vee selecteren

Optionele kennis en vaardigheden

gedrag van dieren beoordelen dieren trainen raad geven over dierenwelzijn voeding van dieren beoordelen zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer geautomatiseerde voedersystemen dierenwelzijn raad geven over de aankoop van dieren materiaal onderhouden klanten advies geven over juiste dierenverzorging werken met dierenartsen beheer van dieren beoordelen