Beroep pelsdierhouder

Pelsdierenfokkers houden toezicht op de productie en dagelijkse verzorging van pelsdieren. Zij houden de gezondheid en het welzijn van pelsdieren in stand.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten

Kennis

 • Voortplanting van vee
 • Diervoeding
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Soorten vee
 • Tekenen van ziekte bij dieren

Vaardigheden

 • Helpen bij het vervoer van dieren
 • Dierenverslagen opstellen
 • Zorgen voor jonge dieren
 • Behandelingen toedienen aan dieren
 • Vee beheren
 • Voeding geven aan dieren
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Boerderijapparatuur gebruiken
 • Gezondheid en welzijn van vee beheren
 • Dierenverblijven onderhouden
 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken
 • Vee selecteren
 • Beweging van dieren controleren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Pelsdieren slachten
 • Dieren villen
 • Dierenhygiëne beheren
 • Dode dieren afvoeren
 • Vee controleren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Vee voeren
 • Helpen bij de geboorte van dieren
 • Eerste hulp bieden aan dieren

Optionele kennis en vaardigheden

raad geven over dierenwelzijn werken met dierenartsen dieren trainen dierenwelzijn beheer van dieren beoordelen materiaal onderhouden zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer raad geven over de aankoop van dieren geautomatiseerde voedersystemen gedrag van dieren beoordelen klanten advies geven over juiste dierenverzorging voeding van dieren beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep pelsdierhouder behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld