Beroep pastoraal werker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vaardigheden

  • Vertrouwelijkheid in acht nemen
  • Samenwerkingsrelaties aangaan
  • Religieuze ceremonies uitvoeren
  • Vragen beantwoorden
  • Spirituele begeleiding bieden
  • Religieuze activiteiten promoten
  • Gemeenschapsrelaties opbouwen
  • Individuen begeleiden
  • Liefdadigheidsdiensten bieden

Optionele kennis en vaardigheden

programma’s voor jongeren organiseren religieuze teksten aanleren leiding geven aan personeel werkgerelateerde verslagen schrijven fondsen werven intercultureel bewustzijn tonen positief gedrag versterken psychologische begeleidingsmethoden rituele reinigingsactiviteiten uitvoeren administratieve systemen beheren vrijwilligers leiden liefdadigheidswerkzaamheden coördineren kennis van menselijk gedrag gebruiken begrotingsbeginselen religieuze diensten voorbereiden sociale begeleiding bieden empathie tonen onderwijsactiviteiten organiseren vrijwilligers ondersteunen crisisinterventie religieuze instellingen vertegenwoordigen religieuze teksten interpreteren fondsenwerving beheren onderwijsmiddelen ontwikkelen