Beroep pastoraal werker

Pastoraal werkers ondersteunen religieuze gemeenschappen. Zij zorgen voor geestelijke opvoeding en begeleiding en voeren programma's uit zoals liefdadigheidswerk en religieuze riten. Pastoraal werkers helpen ook ambtsdragers en deelnemers aan de religieuze gemeenschap met sociale, culturele of emotionele problemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend

Gerelateerde beroepen geestelijkheid

 • Geestelijke, kapelaan, pastoor, dominee, imam
 • Heilsoldaat
 • Manager/directeur centrum religieuze activiteiten
 • Medewerker religieus centrum
 • Religieus werker, andere gebieden

Vaardigheden

 • Spirituele begeleiding bieden
 • Religieuze activiteiten promoten
 • Gemeenschapsrelaties opbouwen
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Samenwerkingsrelaties aangaan
 • Individuen begeleiden
 • Vragen beantwoorden
 • Liefdadigheidsdiensten bieden
 • Religieuze ceremonies uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

fondsen werven religieuze diensten voorbereiden leiding geven aan personeel vrijwilligers ondersteunen rituele reinigingsactiviteiten uitvoeren kennis van menselijk gedrag gebruiken intercultureel bewustzijn tonen fondsenwerving beheren begrotingsbeginselen administratieve systemen beheren vrijwilligers leiden onderwijsactiviteiten organiseren religieuze teksten interpreteren sociale begeleiding bieden religieuze teksten aanleren onderwijsmiddelen ontwikkelen religieuze instellingen vertegenwoordigen werkgerelateerde verslagen schrijven programma’s voor jongeren organiseren empathie tonen crisisinterventie psychologische begeleidingsmethoden liefdadigheidswerkzaamheden coördineren positief gedrag versterken