Beroep parlementair medewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Kantoorsoftware
 • Strategische planning
 • Politiek
 • Organisatorisch beleid
 • Ondernemingsbeleid
 • Communicatie
 • Regeringsbeleid
 • Communicatieprincipes
 • Zakelijke analyse

Vaardigheden

 • Concepten nakijken
 • Ondernemingsbeleid volgen
 • Concepten annoteren
 • Organisatorische beleidslijnen opstellen
 • Met belanghebbenden onderhandelen
 • Plenaire vergaderingen van het parlement bijwonen
 • Publicatieformaten respecteren
 • Contacten leggen met regeringsfunctionarissen
 • Toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging
 • Advies geven over de naleving van het overheidsbeleid
 • Officiële documenten controleren
 • Vragen stellen over documenten
 • Persberichten opstellen
 • Samenwerken bij het opstellen van beleidslijnen
 • Routineactiviteiten op kantoor uitvoeren
 • Advies geven over communicatiestrategieën
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Met belanghebbenden communiceren
 • Wetgeving opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

schriftelijk antwoorden op vragen navolging van beleid garanderen inbreuken op beleid vaststellen constitutioneel recht burgerlijk recht vergaderingen regelen beleid voor informatiebeveiliging toepassen verslagen van bijeenkomsten schrijven instructies voor opdrachten verwerken tekst voorafgaand aan vertaling analyseren naleving van het overheidsbeleid inspecteren berichten aan mensen doorgeven commercieel recht zakelijke documenten ordenen correspondentiedossiers bewaren faciliteiten voor kantoorpersoneel organiseren formulieren invullen bijeenkomsten bijwonen advies geven over buitenlands beleid

Loopbaanperspectief

Het beroep parlementair medewerker behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog